MT-lid Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI)

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Een duurzaam Nederland? Dat vraagt om de tijdige realisatie van een goede energie en grondstoffen-infrastructuur voor elektriciteit, CO2 en waterstof. Door regie te nemen kan er de komende jaren een grote stap naar een beter klimaat en duurzame industrie, en in het verlengde daarvan o.a. woningbouw en transport gezet worden; door krachten te bundelen, knelpunten weg te nemen en slim te organiseren is een versnelling in de besluitvorming en realisatie mogelijk. Als MT-lid PIDI ga jij met het programmateam aan de slag om de realisatie van duurzame energie-infrastructuur te versnellen.

Stakeholders binnen de industrie, netbeheerders, overheden en energieproducenten hebben samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het nationaal Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) opgezet. Ons doel? De klimaatdoelen halen en samen met een duurzame industrie een goed verdienmodel realiseren. Dat doen we door te zorgen dat de infrastructuur die nodig is voor duurzame energie en grondstoffen tijdig wordt aangelegd. Vanuit jouw functie voer je regie op het matchen van de vraag en het aanbod van energie in Nederland, zowel voor de industrie als voor andere sectoren. Daarnaast moet de aanleg van een duurzame energie-infrastructuur voor elektriciteit, CO2, waterstof én circulaire grondstoffen versneld worden. Dit is een van de prioriteiten voor deze kabinetsperiode. Je voert regie op de realisatie van het MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat), de versnelde uitvoering van MIEK -projecten en de afstemming met de in voorbereiding zijnde provinciale MIEK’S.
Door de versnelling van de energietransitie lopen beleid en realisatie vaak gelijk op: de kaderstelling is nog in ontwikkeling terwijl projecten al zijn gestart. Vanuit de realisatie denk je actief mee welk beleid er nodig is om de projecten verder te helpen. Ook is programmering van infrastructuur een belangrijk thema: beleid moet vertaald worden naar een aanpak en programmering van infrastructuur. Dit betekent dat huidige kaders aan verandering onderhevig zijn, juist ook bij externe stakeholders zoals netbeheerders en de ACM. Je zoekt samen met alle partijen naar de mogelijkheden om binnen de wettelijke kaders te versnellen, maar tegelijkertijd ben je verantwoordelijk voor het ontwikkeltraject dat beziet of nieuwe wettelijke kaders nodig zijn. De programmering van het MIEK is nog in ontwikkeling. Zo wordt het MIEK uitgebreid met de energievraag vanuit andere sectoren en ondersteunt PIDI bij het ontwikkelen van provinciale MIEK’s om de koppeling te maken tussen de nationale en regionale energie-infra.

PIDI is een uniek programma, omdat er collega’s van binnen en buiten het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat werken. De thuisbasis van het programma is de Directie Realisatie van het Directoraat-Generaal Klimaat en Energie. Je geeft leiding aan twee clusters van in totaal ongeveer 25 FTE, in samenwerking met twee clusterleiders. Daarnaast zijn er deskundigen betrokken vanuit de stakeholders, waardoor het aantal collega’s dat bijdraagt aan PIDI uitkomt op ca. 40. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de clusters die de afgelopen maanden aanzienlijk gegroeid zijn en verder doorgroeien. Aansturing van het programma PIDI vindt plaats vanuit een stuurgroep waar zowel DGK&E als DGB&I plaatsnemen. Voor het ontwikkelen van de clusters en het programma is nauwe samenwerking met de andere clusters binnen de directie nodig, maar ook met andere EZK directies en departementen waarin de beleidsontwikkeling en strategievorming plaatsvindt. Denk bijvoorbeeld aan de link met de maatwerkafspraken of programma energie strategie. In deze functie sta je midden in de realisatie van de energietransitie en hebt dus veel contact met actoren binnen en buiten EZK. Dat doe je niet alleen vanuit Den Haag, maar ook bij stakeholders in de regio. Je krijgt de kans om je je rol helemaal eigen te maken en wordt jouw initiatief en resultaatgerichtheid zeer gewaardeerd. Maar bovenal vraagt het pionierszin om de nieuwe paden invulling te geven.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.