Monitoringsexpert Rotterdam Circulair

  • Dienstverband
  • Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Rotterdam bouwt aan een duurzame stad en toekomst. Één van de belangrijke ambities hierin is een volledige circulaire stad. Om hier te komen werken we met veel collega’s vanuit het gehele concern en met partners in de stad samen. Samen voeren we pilots en projecten uit en ontwikkelen we beleids- en procesinterventies. Maar hoe weten we dat we op de goede weg zijn? Hoe leren we van de stappen die we zetten? En hoe zorgen we er dus voor dat we echt toewerken naar een Circulaire Economie? Heb jij een visie op hoe we daar zicht op krijgen en weet jij dit te vertalen naar monitoringsmethodieken? Dan past de functie van de monitoringsexpert, binnen ons gouden circulaire team, goed bij jou!

Rotterdam werkt aan de transitie naar een circulaire economie. In een circulaire economie worden materialen en grondstoffen steeds opnieuw gebruikt en wordt afval zoveel mogelijk voorkomen. Het programma Rotterdam Circulair is gericht op de invoering van circulaire strategieën binnen verschillende grondstofketens. Een circulaire economie vraagt samenwerking. Om echt stappen te maken in deze transitie hebben we Rotterdamse ondernemers, de Rotterdammers en onze eigen organisatie en collega’s heel hard nodig.

Monitoringsexpert
Het Programma Van Zooi naar Mooi van Rotterdam Circulair zit nu in de afrondingfase en het programmateam is druk bezig met het ontwikkelen van het Groeiprogramma dat tot 2030 gaat lopen. Daarmee zijn we in de fase beland van het opnieuw bepalen van de doelstellingen van het programma, het meetbaar maken, de monitoring en evaluatie. Het bevorderen van een circulaire economie is geen makkelijke opgave en dat geldt net zomin voor de bijbehorende monitoring. Niet alleen vanwege de veelomvattendheid maar ook vanwege de nieuwheid.

Als monitoringsexpert ben je een spin in het web van het gehele programma. Je adviseert de trekkers van de proceslijnen (zoals strategie, bestuurlijk proces, leren en bewegingsstrategie), maar je bent ook betrokken bij de inhoud van de transitieopgaves (Bouw, Organische Stromen, Consumptiegoederen, Opdrachtgeverschap, Ondernemerschap en Rotterdammers). Je beweegt je door inhoud en proces, je vertaalt (onderszoeks-)resultaten naar de praktijk en weer terug, je signaleert rode draden en bent een verbinder. Daarnaast zoek je continu naar een manier om de SMART-werkwijze te laten integreren in de werkwijze behorende bij een transitie (van A naar B op z’n T’s) en ontwikkel je de bijbehorende monitoringsmethodieken. Je faciliteert het programmateam om te leren en monitoren en tegelijkertijd ben je er zelf ook onderdeel van.

Monitoren en leren zijn nauw met elkaar verweven. Voor het leren op proces ligt de primaire verantwoordelijkheid bij de collega die bezig is met het leervermogen van het programma. Jij wordt verantwoordelijk voor de monitoring. Voor het ontwikkelen en in praktijk brengen van de werkwijze om proces, inhoud, leren en monitoren met elkaar te vervlechten, werken jullie nauw samen.

Wat ga jij concreet doen?
Op basis van de doelen in het Groeiprogramma zullen monitoringsmethodieken worden ontwikkeld op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wat de precieze uitwerking gaat zijn op vorm en inhoud is op dit moment dus nog niet bekend. Op hoofdlijnen bevat het de volgende elementen:

  • Doorontwikkeling stadsbrede Circulaire Economie Monitor;
  • Doorontwikkeling onderzoek naar circulair gedrag Rotterdammers;
  • Inventariseren kennisvragen (proceslijnen en transitieopgaves);
  • Methodologische begeleiding van lopende en nieuwe pilots/experimenten/onderzoeken.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoorrotterdam.nl.