Medewerker PMO CSRD

  • Dienstverband
  • Zeist

Achmea

Achmea staat voor een uitdagende implementatie van duurzaamheidswetgeving, de Corporate Sustainability Reporting Directive, afgekort CSRD. De CSRD is een overkoepelende richtlijn die alle bedrijven (van middelgroot tot beursgenoteerd) verplicht te rapporteren over impact, kansen en risico’s m.b.t. milieu, sociale en governance aangelegenheden (ESG).

Het doel van de CSRD is het inzichtelijk maken wat de impact van een organisatie is op mens en milieu. Daarbij heeft de CSRD tot doel om klanten, leveranciers, investeerders en andere gebruikers inzicht te verschaffen in hoe duurzaam een organisatie en de waardeketen is.

Vanaf het jaarverslag 2024 (publicatie in 2025) dient Achmea te voldoen aan deze richtlijn, waarna in de jaren erna de uitwerking verder uitgebreid en verdiept wordt.

Als PMO’er werk je samen met de Programmamanager en andere PMO-leden aan de Achmea-brede implementatie van de CSRD-wetgeving en werk je mee in de verschillende werkstromen. Je bedenkt samen met het team welke stappen nodig zijn om de doelen te realiseren en voert deze vervolgens ook uit.

Wat ga je doen?

  • Je geeft inzicht in de voortgang: Je helpt mee aan de juiste informatieverstrekking aan onze (interne) stakeholders, door voortgangsrapportages op te zetten, te actualiseren en ook help je mee aan het vormgeven van de stukken voor de SteerCo;
  • Je doet mee: Je bereidt ambitiesessies met de bedrijfsonderdelen voor en faciliteert deze. Dit doe je in samenwerking met diverse collega’s van binnen en buiten het finance domein;
  • Je zorgt voor de zorgvuldige vastlegging van inhoudelijke projectdocumentatie, zodat gemaakte keuzes en afwegingen altijd terug te vinden zijn;
  • Je let op de samenhang tussen de verschillende werkstromen en signaleert knelpunten en afwijkingen. Deze maak je bespreekbaar in het PMO en je adviseert over verbetermogelijkheden.

De afdeling

Je valt binnen het PMO Implementatie CSRD. Voor de CSRD implementatie is een tijdelijk team opgesteld, dat gedurende circa 2 jaar de CSRD implementeert binnen Achmea en uiteindelijk overdraagt aan de lijnorganisatie. Je maakt deel uit van dit PMO, bestaande uit 4 enthousiaste en resultaat gedreven interne collega’s en extern consultants en rapporteert aan de Programmamanager CSRD. Je bent verantwoordelijk voor een of meerdere werkstromen en werkt nauw samen met de andere PMO’ers.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijachmea.nl.