Specialist Duurzaamheid

 • Dienstverband
 • Oosterhout

Martens en Van Oord

Wil jij inzichtelijk maken hoeveel energie er binnen ons gehele bedrijf precies gebruikt wordt en ben je benieuwd naar de manier waarop besparende maatregelen tot daadwerkelijke reductie leiden? Heb jij inhoudelijke ideeën over de verduurzaming van onze bedrijfsvoering? En, ben jij een meten-is-weten-persoon die beweringen graag met cijfers en feiten onderbouwt? Dan hebben we voor jou de perfecte uitdaging!

Specialist Duurzaamheid

Dit ga je doen

Als Duurzaamheidscoördinator ben je verantwoordelijk voor het meetbaar maken en daadwerkelijk meten van het gebruik/verbruik van gasolie, energie en andere zogenaamde verbruiksartikelen. Jij zorgt voor de duurzaamheidscijfers en – feiten van ons bedrijf en verwerkt deze in management dashboards. Onze klanten vragen in aanbestedingen steeds vaker om gedetailleerdere informatie over onze duurzaamheidsprestaties. Je raadt het al: deze gegevens zal je in samenwerking met de mensen die op onze projecten, kantoren en werkplaatsen werken moeten verzamelen. Jij bent onze spin in het web die vanuit al die verschillende bronnen de cijfers, feiten en gegevens ophaalt en vertaalt in verschillende soorten overzichten / dashboards. Jij mag onze duurzaamheidscockpit inrichten en hem vervolgens beheren!

Je gaat onder meer aan de slag met:

 • Het verzamelen van alle benodigde cijfers en feiten rondom duurzaamheid binnen ons bedrijf.
 • (Het nader uitwerken van) de verschillende benodigde duurzaamheidsdashboards waaruit verschillende mensen binnen en buiten onze organisatie onze duurzaamheidsprestaties kunnen aflezen.
 • Het analyseren van vraagstukken omtrent milieubelastingen van GWW-projecten in de aanbestedingsfase. Het berekenen van milieubelasting van GWW-projecten door middel van LCA-systematiek MKI (Milieukostenindicator), CO2 of andere gewenste maatstaf (bijvoorbeeld stikstof).
 • Het op verschillende manieren begeleiden van het opstellen van LCA’s (Levenscyclusanalyse) voor materialen en processen.
 • Het aanleveren van de juiste informatie die nodig is voor het verkrijgen en behouden van verschillende duurzaamheids- en milieucertificaten; de CO2 Prestatieladder bijvoorbeeld.
 • Het opstellen van CO2 projectplannen waarbij je aantoont hoeveel CO2 er op een project wordt uitgestoten en op welke manier dat kan worden verminderd. En, het uitvoeren van hierop volgende interne CO2 audits op bouwlocaties.

Dit zoeken wij
Als duurzaamheidcoördinator bij MvO draait het om je persoonlijkheid en het verhaal dat je meebrengt. Belangrijk is daarnaast dat je met jouw communicatieve vaardigheden aan verschillende type mensen kan uitleggen welke gegevens je nodig hebt, wat je met die gegevens gaat doen en wat de nut en noodzaak is voor MvO.

Dit ben jij:

 • Je hebt affiniteit met het gestructureerd ophalen en verwerken van digitale gegevens;
 • Je vindt puzzelen met gegevens leuk en optimaliseert dit bij iedere herhaling;
 • Supply Chain Management, Civiele techniek (vanuit een duurzaamheidsbril) en sustainability reporting (accounting) zijn opleidingsrichtingen waarvan wij denken dat ze goed passen. MAAR: als jij ons uit kunt leggen dat jouw vooropleiding en ervaring ook goed op deze uitdaging aansluit, laat het ons vooral weten;
 • Ervaring met Business Intelligence (BI), (financial) management reporting, LCA-berekeningen conform de SBK methode (MKI), Dubocalc en prestatieladders zijn pre’s.

Meer informatie/solliciteren: www.mvogroep.nl.