Lector Smart Sustainable Manufacturing

  • Dienstverband
  • Den Haag

Haagse Hogeschool

Wilde je altijd al een multidisciplinaire researchgroep ontwikkelen in een toepassingsgerichte omgeving, waarbij je studenten betrekt bij je onderzoek? Word je enthousiast van het werken op het raakvlak van onderwijs, onderzoek en de industrie? En kun je inhoudelijk richting geven aan het onderzoek naar slimme en duurzame productieprocessen? Maak je ambities waar bij het nieuwe lectoraat Smart Sustainable Manufacturing!

Wat ga je doen?
Als lector Smart Sustainable Manufacturing geef je op inspirerende wijze leiding aan de ontwikkeling van het nieuwe lectoraat en aan de nog op te zetten multidisciplinaire kenniskring van docent-onderzoekers waarmee je praktijkgericht onderzoek doet naar slimme en duurzame productiemiddelen. Je initieert, presenteert en publiceert de uitkomsten van onderzoeksresultaten. Deze resultaten worden door jou en je team vertaald naar de onderwijsprogramma’s en leiden tot (verdere) integratie van onderzoek en onderwijs binnen de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving en hogeschool. Samenwerking met de beroepspraktijk is essentieel. Daar haal je inspiratie, wat leidt tot het formuleren van onderzoeksvragen, het uitvoeren van het evidence based onderzoek en het inzetten van de onderzoeksresultaten. Zo stel je het lectoraat in staat bijdragen te leveren aan de ontwikkeling van de ‘smart industry’. Je positioneert jezelf in het publieke debat over vraagstukken rond Smart Sustainable Manufacturing, voor alle aspecten van de transformatie en verduurzaming van productieprocessen binnen de maakindustrie.
Vanuit jouw rol begeleid je docent-onderzoekers in het uitvoeren van onderzoeksprojecten en bied je studenten, bijvoorbeeld via afstudeeronderzoeken, de ruimte om een bijdrage te leveren aan het onderzoek van het lectoraat. Daarbij hoort ook de verantwoordelijkheid docenten en andere medewerkers te helpen keuzes te maken in het kader van hun professionele ontwikkeling. Het onderzoek geeft de opleidingen richting in hun curriculumontwikkeling. Tot slot: om het lectoraat verder uit te bouwen en nieuw onderzoek te financieren, heb jij een taak om subsidies en andere financiële middelen te verwerven.

Het lectoraat richt zich op het opzetten van duurzame productieketens en fabrieksontwerpen. In dit lectoraat staan niet de afzonderlijke technologieën (zoals AI, robotica, blockchain, 3D-printen) op zich centraal, maar hun rol in het bedrijfsproces. Typische onderzoeksgebieden zijn: van mass production naar mass customization; factory-as-a-service; automatisering en robotisering; en flexible manufacturing. Dit alles uiteraard met een zo klein mogelijke voetafdruk, waarbij optimalisatie, efficiency en duurzaamheid; minimaal grondstofverbruik; minimale afvalstroom; workforce availability & training van belang zijn. De focus ligt op kleinschalige hightech productie en customized products – passend bij de ontwikkelingen in Zuid-Holland.

Meer informatie/solliciteren: www.dehaagsehogeschool.nl.