Kwartiermaker Circulariteit

  • Dienstverband
  • Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf staat voor een enorme verduurzamingsopgave. Al het rijksvastgoed – ruim 12 miljoen vierkante meter gebouwen en 89.000 hectare grond – moet in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Met een deel van die pioniersopgave ga jij aan de slag!
Wij zijn op zoek naar een kwartiermaker (Coördinerend Specialistisch Adviseur) die samen met de collega’s binnen en buiten de directie Vastgoedbeheer invulling gaat geven aan de doorontwikkeling van het (groei)gebied Circulariteit. De kwartiermaker dient circulariteit/ circulair beheer te vertalen naar onderhoud en beheer, zodat we de Rijksdoelen voor 2030 (circulair beheren van Rijkskantoren, circulair aanbesteden van alle opdrachten en een primaire grondstoffenreductie te realiseren van 50%) daadwerkelijk bereiken.

Wat houdt dit concreet in?

  • Je zult gaan samenwerken met een senior-adviseur, waardoor je als tandem vanuit de directie Vastgoedbeheer kunt opereren bij het opzetten van dit ontwikkelgebied.
  • De resultaten van het programma ‘Koers Circulair’ binnen het RVB vertaal je naar een visie voor het Vastgoedbeheer. Wat is er nodig voor goed circulair beheer? Wat gaan we de komende jaren realiseren? Wat is toepasbaar? Hoe kunnen we als organisatie voorspelbaar worden en dit meetbaar maken?
  • Jij brengt in kaart met welke kennisorganisaties, brancheverenigingen of andere vastgoedbeheerders we kunnen optrekken. Het is noodzakelijk om hierbij contact te onderhouden en een goed beeld te hebben van de mogelijkheden binnen en buiten de organisatie.
  • Circulariteit betekent soms anders werken. Jij neemt het Vastgoedbeheer daar stapsgewijs in mee. Jij adviseert management, collega’s en klanten op heldere wijze. Je bent in staat om collega’s te activeren op het gebied van circulariteit om vandaaruit op te schalen en daar waar nodig te innoveren.
  • Je bent de rots in de branding waaraan we dit deel van het vraagstuk met een ‘gerust hart’ kunnen overlaten. Natuurlijk krijg je hierbij steun van de leiding en medewerkers uit de organisatie én de Sr. Adviseur Circulariteit.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.