Economisch onderzoeker/Projectleider duurzame en eerlijke voedselketens

  • Dienstverband
  • Den Haag

Wageningen University & Research

Heb jij passie voor het doen van toegepast economisch onderzoek naar duurzame en eerlijke voedselketens? Wil je goed gefundeerde beleidsaanbevelingen maken en praktische tools ontwikkelen om de transitie naar duurzame en eerlijke agri-food ketens te stimuleren? Dan is dit de perfecte kans voor jou om het verschil te maken!

Deze vacature valt binnen de expertisegroep “Duurzame ketens”. In totaal zijn er tien expertisegroepen binnen Wageningen Economic Research. De duurzame ketengroep, bestaande uit 28 enthousiaste professionals, zet zich in voor een duurzamere wereld door toegepast sociaal-economisch onderzoek en het geven van onafhankelijk advies aan overheden, bedrijven en NGO’s gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.

De groep is gespecialiseerd in economische sector- en ketenstudies (monitoringsprojecten en concurrentie- en prijsvormingsanalyses), het in kaart brengen van duurzaamheidsprestaties van sectoren en bedrijven en het adviseren van overheden en bedrijven omtrent het reduceren van de sociale en milieu voetafdruk. Voor elke onderzoeksopdracht wordt het best passende projectteam bij elkaar gebracht op basis van de vereiste expertise en vaardigheden. Daarbij werken wij vaak samen met andere afdelingen van Wageningen University & Research en andere kennispartners.

Als onderzoeker en projectleider werk je in wisselende interdisciplinaire teams aan onderzoeksprojecten op het gebied van duurzame voedselketens. Je weet de resultaten goed om te zetten in bruikbare en onafhankelijke adviezen en je bent in staat om de onderzoeksresultaten op heldere en beknopte wijze te presenteren aan onze klanten, zowel in woord als geschrift. Tevens ben je een sparringpartner voor onze klanten en in staat hun kennisvragen te vertalen in heldere project- en onderzoeksvoorstellen. Daarnaast coördineer je kleine en middelgrote projecten.

Voorbeelden van uitdagingen waar je aan kunt gaan werken zijn:

  • De ontwikkeling van methoden en instrumenten om externe effecten in voedselketens te kwantificeren, monetariseren en internaliseren (MKBA, true cost accounting, true pricing).
  • Onderzoek naar prijsvorming in agrarische ketens en eventuele belemmeringen in de omschakeling naar een duurzamer voedselsysteem.
  • Ontwikkelen van een interactief dashboard voor supermarkten om ze te stimuleren de juiste duurzame keuzes te maken.

 

Meer informatie/solliciteren: app.connexys.nl.