Duurzaamheid- en milieucoördinator

 • Dienstverband
 • Eindhoven

Lunet

Jouw passie voor duurzaamheid en milieu inzetten bij een maatschappelijke organisatie? Dat kan bij Lunet! Wij zoeken een professional die op de hoogte is van de wet- en regelgeving rondom milieuzaken en collega’s kan meenemen en motiveren op het gebied van milieu en duurzaamheid. Ben jij die pionier die wij zoeken? Lees dan gauw verder!

De functie
Zorgdragen voor de ontwikkeling, coördinatie en implementatie van beleid op het gebied van duurzaamheid in de brede zin van het woord. Verbinden van initiatieven en verbeteren van de effectiviteit van de inzet van middelen en inspanningen op gebied van duurzaamheid. Lunet neemt deel aan de Green Deal zorg MRE in wil begin 2025 voor meerdere locaties het milieuthermometer zorg niveau brons behalen.

Taken en Verantwoordelijkheden:

 • Initiëren en ontwikkelen van milieu en duurzaamheid beleid binnen de kaders van het integrale instellingsbeleid en de milieuthermometer zorg in samenwerking met het opgestelde greenteam
 • Signaleren van relevante interne en externe/maatschappelijke ontwikkelingen op de relevante beleidsterreinen t.a.v. duurzaamheid en milieu
 • Organiseren van activiteiten die bijdragen aan de dialoog met stakeholders, zowel intern als extern
 • Afstemmen contacten en inspanningen via het Greenteam
 • Is medeverantwoordelijk in samenwerking het greenteam voor het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de korte, middellang en lange termijn
 • Zorgdragen voor implementatie, evaluatie, rapportage en borging duurzaamheid en milieubeleid binnen de planning van de organisatie in samenwerking met het greenteam
 • Stimuleren dat duurzame ontwikkeling integraal wordt meegenomen in de algehele bedrijfsvoering
 • Draagvlak vergroten voor duurzaamheid in alle lagen van de organisatie
 • Verslaglegging: Duurzaamheidsverslag
 • Relaties onderhouden met o.a. overheid, ketenpartners, koepelorganisaties en externe adviseurs

Meer informatie/solliciteren: lunet.nl.