Coördinerend strateeg verduurzaming industrie

  • Dienstverband
  • Den Haag

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat / DG Bedrijfsleven en Innovatie (DGBI)

Wil jij een wezenlijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van Nederland? Meewerken aan de transitie van de sector met de grootste CO2-reductieopgave? Jij staat ervoor aan de lat in Den Haag. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zoekt een enthousiaste en gedreven senior beleidsmedewerker voor het team Klimaat, Analyse en Strategie (KAS) als onderdeel van de directie Verduurzaming Industrie. Als senior beleidsmedewerker in de directie Verduurzaming Industrie werk je aan het beleid voor de transitie van de industrie en draag je bij aan een van de belangrijkste opgaven van vandaag de dag. We werken toe naar een duurzame industrie in 2050: een industrie die klimaatneutraal én concurrerend is.

Team Klimaat, Analyse en Strategie van de directie Verduurzaming Industrie heeft een centrale rol binnen de directie. De verduurzaming van de industrie betreft een beleidsgebied dat stevig in beweging is onder meer door het ambitieuze klimaatbeleid van Nederland. De industrie dient verschillende publieke belangen en doelen, en de uitdaging is het beleid zo vorm te geven dat al deze belangen worden gediend. En dat in de context van heldere klimaatdoelen. Het team levert een belangrijke bijdrage aan dit beleid door met gericht advies te komen op basis van gedegen analyse, kennis en netwerk.

Zo gaat het team over de strategievorming en analyse voor de ontwikkeling en verduurzaming van de industrie. Dit bepaalt ons acteren op Europees, nationaal en eventueel regionaal niveau. Onderdeel daarvan is onder meer het uitvoeren of ondersteunen van analyses voor beleidsvorming en -evaluaties, het maken en uitvoeren van een onderzoeksagenda, en het opstellen van strategiedocumenten. Dat gaat breed om thema’s als vestigingsklimaat, verdienvermogen, doelstellingen, gezondheid en milieu. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de aansluiting op het algemene klimaatbeleid waarvoor het DG Klimaat & Energie primair verantwoordelijk is. Onderdeel daarvan is beleidsontwikkeling, het onderhouden van een stevig netwerk met de belangrijkste samenwerkingspartners op het gebied van klimaat, het coördineren van o.a. de voorjaars- en augustusbesluitvorming voor de directie, en het voorbereiden en coördineren van overleggen van de DG en bewindspersonen op team overstijgende thema’s.

Je bent een strategische denker, met kennis van of affiniteit met het economisch beleid, het Nederlandse bedrijfsleven en de opgaven waarmee de industrie zich geconfronteerd ziet. Je bent in staat om complexe beleidsdossiers te coördineren. Je krijgt energie van het verder brengen van beleid en het verbinden van inhoudelijke onderwerpen tot een heldere visie voor de directie. Dit gaat soms gepaard met hectische periodes waarin onder hoge druk beleidskeuzes moeten worden voorbereid. Daarin bewaar je het overzicht vanuit de strategische voorbereiding.

De kwaliteit van het team staat of valt met goede samenwerkingsrelaties, bijvoorbeeld intern met andere directies binnen het directoraat-generaal (DG) Bedrijfsleven en Innovatie, als ook met het DG Klimaat & Energie. Ook daarbuiten werken we intensief samen met andere departementen, het bedrijfsleven, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, en regionale overheden.

De onderlinge sfeer binnen het team en de Directie Verduurzaming Industrie is goed. We werken constructief en hard aan onze doelen. Hierbij staan we altijd met raad en daad voor elkaar klaar.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.