Beleidsmedewerker Stichting Max Havelaar

  • Dienstverband
  • Utrecht

Stichting Max Havelaar

Voor Stichting Max Havelaar is campagne, lobby en advocacy in toenemende mate cruciaal voor het behalen van haar ambitie. Als beleidsmedewerker werk je aan het vergroten van de zichtbaarheid, positionering en relevantie van Fairtrade en het creëren van meer draagvlak bij specifieke stakeholders voor de realisatie van rechtvaardigere handelsvoorwaarden. Middels inhoudelijke bijdragen op bijeenkomsten, (online) fora, via debat, ingezonden stukken in de media etc. overtuig je stakeholders van het belang van het betalen van fatsoenlijke prijzen in de keten en koppelt dit moeiteloos aan belangrijke thematische dossiers als leefbaar loon, leefbaar inkomen en human rights due diligence.

To apply for this job please visit www.oneworld.nl.