Afstudeerstage – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

  • Stageplaats
  • Amsterdam

GGZ inGeest

Voor de afdeling Facilitair en Huisvesting zoeken wij een stagiair(e) die onderzoek gaat doen naar duurzaamheid binnen GGZ inGeest. Ben jij op zoek naar een afstudeerstage? Lees dan verder! Wij hebben namelijk per september een afstudeerstage beschikbaar voor twee studenten.

Je voert je stageopdracht uit bij GGZ inGeest. Dit is een middelgrote instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam met ongeveer 1800 werknemers. Mensen met psychische klachten, van licht tot ernstig, krijgen bij GGZ inGeest behandeling en begeleiding. De afdeling Facilitair en Huisvesting is een van de ondersteunende diensten.

Functieomschrijving

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid wordt meer en meer een belangrijk aandachtspunt binnen bedrijven en instellingen. Vanuit de overheid en zorgverzekeraars worden in toenemende mate eisen gesteld aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Betreffende de overheid gaat het vooral om internationale richtlijnen en normen ten aanzien van MVO, zoals de ISO26000, duurzaam inkopen en milieuaspecten.

Wat ga je doen:
GGZ inGeest wil graag onderzoeken hoe duurzaamheid binnen de instelling vergroot kan worden. Onder duurzaamheid verstaan we met name materiële duurzaamheid: zaken als zuinig omgaan met energie en grondstoffen en verantwoord inkopen.

De opdracht is tweeledig. Ten eerste doe je een onderzoek naar wat er binnen GGZ inGeest mogelijk is aan materiële duurzaamheid en ten tweede een onderzoek hoe onze medewerkers hiertoe verleid kunnen worden. Beide onderzoeken leiden tot een advies.

Meer informatie/solliciteren: www.tangram-tis.nl.