(Afstudeer)stage Duurzaamheid en Circulariteit

  • Stageplaats
  • Vorden

Hemmink

Tijdens je stage doe je onderzoek en werk je mee binnen de Business Unit Slim & Snel Installeren. Hierin komen commercie, marketing, duurzaamheid en techniek samen. Ook krijg je de kans om een kijkje te nemen bij het productieproces op de productielocatie van JMV in Vorden. Het ‘Slim & Snel Installeren’ concept helpt specialisten op het gebied van elektrotechnisch installatiemateriaal om buis-, kabel- en/of stekerbare installaties zo snel mogelijk te realiseren. Vanzelfsprekend is daarbij aandacht voor kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. In toenemende mate is duurzaamheid een belangrijk aspect.

Hierin ga je je bezig houden met de volgende opdrachten:

• Het in kaart brengen van (een deel van) het productenportfolio van de bevestigingsmaterialen van JMV op duurzaamheidsaspecten;

• Het onderzoeken van mogelijke duurzaamheidsstrategieën voor dit productportfolio en de haalbaarheid van de voorgestelde strategieën. Hierbij maak je gebruik van verschillende kaders en modellen waaronder het 9R-model;

• Op basis van je onderzoeksresultaten doe je aanbevelingen en suggesties voor de verduurzamingen van het productenportfolio van JMV.

Wat is je uitdaging?

In de Transitieagenda Bouw (2018) van de Rijksoverheid wordt uiteengezet dat om klimaatverandering en verdere belasting van de aarde tegen te gaan, we op een geheel andere manier moeten gaan werken. Dit betekent dat we onze gebouwen en infrastructuur zo gaan ontwikkelen dat straks alle materialen en grondstoffen herbruikbaar zijn en we geen fossiele energiebronnen meer gebruiken. De nadruk ligt op het realiseren van hoogwaardig(er) hergebruik in alle deelmarkten van de bouw. De geuite ambitie is dat uiterlijk in 2050 de gebouwde omgeving circulair is.

Voor Hemmink betekent dat we (in samenspraak met leveranciers) met onze producten en oplossingen stappen moeten gaan zetten op weg naar een circulaire economie. Hierbij hun je denken aan circulaire oplossingen zoals het voorkomen van verspillingen (bijv. in het productieproces), het verlengen van de levensduur van producten en hergebruik en reparatie. Daarnaast is voor producten binnen het porfolio van Slim & Snel Installeren het inzetten van recyclaat (gerecycled plastic) een veelbelovende ontwikkeling. Tot nu toe wordt maar ongeveer 16% recyclaat toegepast in kunststof producten in Nederland. De doelstelling is dat we in 2030 minimaal 40% recyclaat toepassen. Hemmink wil als toonaangevend leverancier in de elektrotechnische branche een voortrekkersrol hierin nemen.

Ons Profiel

Bij Hemmink zijn we ambitieus en persoonsgericht. We willen graag dat je een goed cijfer voor je stage of afstudeeronderzoek haalt, maar we dagen je ook uit voor jezelf en Hemmink een nuttig bedrijfsresultaat neer te zetten! We horen van veel stagiairs en afstudeerders dat dit zeer inspirerend werkt en dat juist die combinatie van theorie nuttig maken voor de praktijk heel waardevol is.

Samen met alle andere stagiair(e)s bij Hemmink geven wij je veel vrijheid, maar ook veel ondersteuning. Je toont zelf inzet, lef, eigenaarschap en inspiratie waar je veel kennis en ervaring voor terug krijgt. Dit noemen we bij Hemmink ‘Slim meewerken’. Tijdens dit leerproces sta je er natuurlijk niet alleen voor, want de stagebegeleider van Hemmink begeleid waar nodig en kun je sparren met mede stagiair(e)s. Daarnaast ontvang je natuurlijk een stagevergoeding.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijdebestewerkgever.nl.