Afstudeerder Circulaire Geveleconomie

VMRG

De VMRG is een actieve brancheorganisatie met 200 aangesloten bedrijven die werkzaam zijn in de gevelindustrie. Zij maken kwaliteitsgevels en leveren producten voor gevels. De aangesloten gevelbouwers beschikken over het VMRG Keurmerk en tonen hiermee aan dat ze gegarandeerd leveren conform de VMRG Kwaliteitseisen. De VMRG is daarnaast actief op het vlak van circulariteit en milieu. Samen met bedrijven, kennis- en branchepartners zijn we in het najaar van 2020 toe aan nieuwe stappen om circulaire businessmodellen te realiseren. Met een vijftal brancheorganisaties en de overheid streven we er naar om de Circulaire Geveleconomie op te starten. Dit betekent, dat er een collectief systeem wordt ingericht waar de gevelbranches samen (uitgebreide) producentenverantwoordelijkheid nemen met als doel hoogwaardig hergebruik van producten, materialen en grondstoffen. Daarnaast werken we aan verdergaande businessmodellen van gegarandeerde terugname van de gevel tegen restwaarde tot de ‘gevel als een service’ van bezit naar gebruik. Ter ondersteuning van deze activiteiten zoekt de VMRG een:

Afstudeerder Circulaire Geveleconomie (40 uur) WO niveau

Stage-eisen:

  • Universitaire opleiding passend bij opdracht, bijv. Bouwkunde, Logistiek, ICT
  • Affiniteit en ervaring met circulariteit en duurzaamheid
  • Zelfstandig en gedreven
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal

Afstudeeropdracht:

Informatie over gevels tijdens de gehele levensduur, de circulaire processen, milieu en klimaat gerelateerde gevolgen is voor het grootschalig realiseren van deze businessmodellen cruciaal. Binnen deze afstudeeropdracht mag je met koplopers in de gevelindustrie aan de slag om dit informatieniveau een stap hoger te brengen. Je kunt gebruik maken van, en voortbouwen op de kennisbasis en pilots die ten grondslag liggen aan deze businessmodellen. Zo word je betrokken bij Cirlinq, een start-up met een materialenpaspoort die nog veel meer functionaliteiten gaat herbergen (www.cirlinq.nl). Ook zullen het gebruik van drones, de inzet van IoT en het inwinnen van gebouw data je afstudeeropdracht raken (www.facadeserviceapplicatie.nl). Tevens krijg je een zeldzame kijk in de keuken bij het opstarten van een circulair systeem, bij het overheidsveld dat hierbij betrokken is en bij wat er bij komt kijken om in basis (vangnet) de kringloop van de grondstoffen zo goed mogelijk te borgen binnen een sector.

Als afstudeerder maak je deel uit van dit werkveld en ga je mede vorm geven aan een deel van de benodigde structuur om circulariteit binnen bedrijven en de sector inzichtelijk te maken. Betrokkenheid bij pilots en projecten bij bedrijven omtrent circulaire businessmodellen en in het verlengde hiervan MIA/FAMIL helpen je om inzicht op te bouwen. In overleg met VMRG/Cirlinq kom je tot een nadere formulering van je afstudeeropdracht waarin één of meer van de volgende vraagstukken zijn opgenomen:

  • Inhoud van het materialenpaspoort bepalen, passend bij elk serviceniveau van de circulaire geveleconomie. Basis hiervoor is de bewijslast welke materialen er in een gebouw gaan, eruit vrij komen en welke materialen er vrij komen in de fabriek (afvalstromen).
  • Het opzetten van een classificatie voor materialen (hout, kunststof, aluminium, staal, glas, composieten, etc.). Deze ontbreekt in de context van Circulaire Economie en deze vertalen naar een framework voor Cirlinq.
  • CO2 component inzichtelijk maken van logistiek en proces.
  • Methodiek ontwikkelen voor bewijslast van materiaalstromen. Bedrijven moeten hun circulaire proces kunnen verantwoorden in een praktisch werkbaar systeem, waarbij ook de impact gemeten wordt (CO2 reductie en circulariteit). De varianten dienen generiek te zijn maar ook aan te sluiten bij een paspoort als Cirlinq.

Meer informatie/solliciteren: vmrg.nl.