Adviseur duurzame ontwikkeling

  • Dienstverband
  • Den Haag

Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli)

Wil jij je rol pakken als adviseur in vraagstukken over duurzame ontwikkeling van de Nederlandse leefomgeving en op welke manier we Nederland ook voor de toekomst veilig kunnen houden voor het water, dan zijn wij op zoek naar jou! Je gaat je bezighouden met wat de overheid kan doen om stedelijke regio’s en het landelijk gebied bereikbaar en leefbaar te houden. Met vraagstukken als hoe kunnen we de energietransitie versnellen en hoe zorgen we voor een voedselvoorziening die gezond is voor ondernemer, consument, natuur en milieu.

Wat ga je precies doen als adviseur?

Als adviseur met als standplaats Den Haag bij het stafbureau werk je in een projectteam aan raadsadviezen. Je ondersteunt raadscommissies en je levert inhoudelijke bijdragen aan adviezen. Dat vraagt om samenwerken en om eigen initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel. Je dagelijkse werk bestaat onder meer uit het schrijven van adviesteksten, de voorbereiding en verslaglegging van interviews en het organiseren van expertmeetings. Ook voer je literatuurstudies en inhoudelijke verkenningen uit. Daarnaast draag je bij aan het werk van andere adviesteams. Als adviseur ben je breed inzetbaar op de verschillende beleidsterreinen waarover de Rli adviseert.

Meer informatie/solliciteren: www.rli.nl.