Adviseur Duurzame Industrie

  • Dienstverband
  • Den Haag

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het Klimaatakkoord en het Nationaal Programma Circulaire Economie hebben als doel dat de Nederlandse industrie in 2050 circulair is en klimaatneutraal opereert. Fabrieken draaien dan op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, groene waterstof en biogas. Restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de tuinbouw of gebouwen en woningen. Naast gebruiker is de industrie ook producent en buffer van energie. Productieprocessen maken efficiënt gebruik van grondstoffen. Wanneer er nieuwe grondstoffen nodig zijn wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duurzaam geproduceerde hernieuwbare en algemeen beschikbare grondstoffen zoals reststoffen, biogrondstoffen en -gassen. 2030 is een belangrijke tussenstop op weg naar volledige duurzaamheid. Dan moet de industrie al flink minder CO2 uitstoten en dient het gebruik van primaire grondstoffen gehalveerd te zijn.

Werk aan de winkel dus! RVO stimuleert marktpartijen met het realiseren en versnellen van energiebesparing, CO2 reductie en efficient grondstoffengebruik. Dit doen we met een grote verscheidenheid aan stimulerende en ondersteunende instrumenten zoals kennisontwikkeling en -overdracht, maar ook door uitvoering te geven aan wettelijke taken zoals de energiebesparingsplicht. We participeren in programma’s zoals Programma Verduurzaming Industrie (PVI), Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) en Programma EnergieBesparing (PEB+). We werken aan maatwerkafspraken met de industrie en ondersteunen met advies en subsidies. Als Adviseur Duurzame Industrie ga jij aan de slag om de klimaat-, energie- en grondstoffentransitie te realiseren.

Je overlegt met bedrijven en kennisinstelingen over hun initiatieven, adviseert hen over de mogelijkheden voor verduurzaming en ondersteuning daarbij, beoordeelt subsidieaanvragen en levert een bijdrage aan de monitoring en effectmeting van projecten. Je volgt de ontwikkelingen, verdiept je in duurzame technologiën, brengt knelpunten in kaart en mogelijke oplossingen in beeld. Mede op basis van deze kennis uit het veld ondersteun en adviseer je collega’s op de ministeries bij beleids- en instrumentontwikkeling. Welke werkzaamheden binnen welk programma jij op gaat pakken bepalen we samen op basis van je kennis, ervaring, competenties en wensen.

Dit doe je uiteraard niet alleen. Als onderdeel van het team werk je nauw samen met ervaren en gespecialiseerde adviseurs met kennis van verschillende duurzame technologie, sectoren, markten en instrumenten. Er is veel aandacht voor kennisuitwisseling en het ontwikkelen van vaardigheden. RVO beschikt over een klimaatacademie en binnen de afdeling er is een opleidingsprogramma voor jonge professionals.

Spreekt jou dit ook aan? Wil je graag aan de slag op het snijvlak tussen bedrijven en overheid om samen met hen te werken aan de hierboven genoemde opgaven en het verschil te maken? Kom ons dan versterken en samenwerken aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie!

Meer informatie/solliciteren: www.werkenvoornederland.nl.