Adviseur Duurzaamheid (focus op circulaire bouw en circulaire economie)

  • Dienstverband
  • Utrecht

Gemeente Utrecht

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. Op basis van Gezond stedelijk leven voor iedereen werken we aan vragen als: hoe besteden we de schaarse ruimte, hoe houden we de stad bereikbaar en hoe groeien we duurzaam verder zonder het groen en het milieu uit het oog te verliezen? Tot 2040 wil Utrecht nog zo’n 60.000 nieuwe woningen en 70.000 extra banen in de bestaande stad realiseren, en tot 2050 zullen alle 150.000 bestaande woningen in de stad verduurzaamd moeten worden. Zie jij kansen om onze opgaven rondom werkgelegenheid, bouw en duurzaamheid slim te combineren en van elkaar te laten profiteren? Om Utrecht neer te zetten als een proeftuin en dé koploper van innovatieve oplossingen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023

Als adviseur duurzaamheid met het aandachtsgebied circulair bouwen en economie, werk je voor de opgaven Utrecht Circulair en Werk voor iedereen. Je werkt samen met allerlei partijen aan het Actieprogramma Utrecht Circulair 2020-2023. Voor deze periode zijn een aantal prioriteiten gesteld, waaronder circulair bouwen. Daarom heeft Utrecht twintig gebiedsontwikkelingen en projecten geselecteerd waar circulariteit prioriteit heeft, bijvoorbeeld de Merwedekanaalzone en Hof van Cartesius. Naast circulair bouwen gaat de gemeente zelf steeds meer circulair werken en wordt de afvalinzameling steeds meer circulair ingericht.

Werk voor iedereen

De opgave Werk voor iedereen streeft ernaar dat iedereen mee kan doen op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst. Hierbij leggen we de nadruk op ‘toekomstbestendig werk’: vaardigheden en banen waarvan we verwachten dat hier in de toekomst ook nog voldoende vraag naar is. Zoals bijvoorbeeld in de bouw, of voor de energietransitie. De huidige coronacrisis en bewegingen die we daardoor zien en nog verwachten op de arbeidsmarkt, maken duurzame werkgelegenheid alleen maar meer urgent.

Meer informatie/solliciteren: www.werkenbijutrecht.nl.