Met de samenwerking van We Drive Solar en MyWheels maakt Utrecht een volgende stap in de energietransitie. De technologie van We Drive Solar om auto’s bidirectioneel te (ont)laden komt daarmee beschikbaar voor de grote vloot deelauto’s van MyWheels. Hierdoor krijgen inwoners van Utrecht als eerste in Nederland de kans om grootschalig te ervaren wat een ‘rijdende buurtbatterij’ kan betekenen.

Meer dan 300 deelauto’s in Utrecht, geladen via We Drive Solar

Eind 2023 worden in Utrecht 300 station-based elektrische deelauto’s van MyWheels aangesloten op de laadpalen van We Drive Solar. Het is de ambitie om dat aantal de komende jaren gezamenlijk fors op te schalen, ook buiten Utrecht. Hierbij zal een groot aantal auto’s bidirectioneel worden aangestuurd, dit betekent dat de auto zowel kan laden als ontladen en daarmee de auto als energieopslag voor de buurt fungeert.

Robin Berg, oprichter en CEO We Drive Solar; “We zijn erg blij met de samenwerking met MyWheels en The Sharing Group zodat we de uitrol van bidirectioneel laden verder kunnen versnellen en de werking daar van op grote schaal kunnen laten zien”.

De rijdende buurtbatterij komt dichterbij

De elektrische deelauto’s van MyWheels worden onderdeel van het energiesysteem van We Drive Solar. Hierbij wordt beschikbare zon- en windenergie gebruikt voor het opladen van de deelauto’s én kan het worden teruggeleverd op momenten dat er meer vraag is naar duurzame stroom. Deelauto’s als rijdende buurtbatterijen kunnen een belangrijke rol spelen in het tegengaan van netcongestie en daarmee de energietransitie versnellen.

Mobiliteit en energie komen samen in het energiesysteem van de toekomst

The Sharing Group, waar MyWheels en het energieplatform EnergyZero onderdeel van zijn, investeert in een strategie waarbij mobiliteit en energie samenkomen op buurtniveau. Een lokaal, duurzaam en eerlijker energiesysteem dat ook wel een virtual power plant wordt genoemd.

Henri de Jong, CEO The Sharing Group; “Wij bouwen aan The People’s Powerplant. Een energiesysteem waarin we onze zelf-opgewekte energie opslaan en dat delen met onze buurt of buren. Zo versnellen we de energietransitie en houden we het voor iedereen betaalbaar”. ​

De samenwerking met We Drive Solar speelt een belangrijke rol in het verbinden van deze twee werelden. Met aan de ene kant de elektrische auto’s van MyWheels die naast deelmobiliteit in de buurt ook als een buurtbatterij kunnen fungeren. En anderzijds het energieplatform van EnergyZero dat opereert op basis van dynamische tarieven. We Drive Solar vormt de verbindende schakel.

We Drive Solar heeft jarenlange ervaring met het laden en het ontladen van (deel)auto’s en zet deze kennis in om de grootste elektrische deelautovloot van Nederland toegankelijk te maken als opslagcapaciteit voor een duurzame elektriciteitsvoorziening.

Foto: Henri de Jong – The Sharing Group en Robin Berg – We Drive Solar