De nieuwe UNIZO-gids is een praktijkboek voor KMO-ondernemers geïnteresseerd in het expliciet doorvoeren in hun bedrijfsbeleid van de principes voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit handboek is het resultaat van een door UNIZO-Vorming uitgewerkt project in samenwerking met Business&Society en met de steun van de Vlaamse gemeenschap het ESF-fonds en de Europese Commissie, directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie. Het handboek is kosteloos voor ondernemers. UNIZO is gekant tegen het invoeren van dure papieren labels en audits voor het verantwoord ondernemen want dat discrimineert de KMO’s. De meeste KMO-bedrijfsleider passen spontaan het duurzaam ondernemen toe. Het UNIZO-handboek en de door de ondernemersorganisatie opgezette trainingen helpen dat te ondersteunen, luidt het.

UNIZO besloot het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen in 2003 grondig aan te pakken. Dat gebeurde nadat de Europese Commissie in haar Groenboek over “Corporate Social Responsability” het hanteren van maatschappelijk verantwoord ondernemen had gesitueerd in de grootbedrijven en bij de KMO’s “een duidelijke achterstand” had menen vast te stellen. UNIZO heeft dat altijd betwist. Zowel in het groot- als kleinbedrijf moet de concrete inhoud van het zogenoemd maatschappelijk verantwoord ondernemen, de toepassing en de gevolgen ervan duidelijker en concreter worden gedefinieerd, beklemtoonde de ondernemersorganisatie. Daarom ontwikkelde UNIZO nu een zeer praktisch handboek ‘Een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer is een Sterkere Ondernemer’, een concrete praktisch gids voor de KMO-ondernemer.
UNIZO onderschrijft de noodzaak van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ondernemer. Typische kenmerken van de KMO zoals het persoonsgebonden ondernemerschap van de KMO-ondernemer, de schaal van het bedrijf zelf en het machtsevenwicht tussen onderneming en omgeving bevordert het maatschappelijk verantwoord ondernemen van de kleine en middelgrote ondernemingen, benadrukt UNIZO. Vaak leveren KMO’s spontaan bijzondere inspanningen voor de persoonlijke relatie met klanten, voor de kwaliteitzorg en betrouwbaarheid van de producten, voor goede verhoudingen met medewerkers en met de bredere omgeving van het bedrijf. Mét een beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt deze spontane aanpak omgezet in doelbewust bedrijfsbeleid en wordt het, volgens de ondernemersorganisatie, omgezet in een troef voor de onderneming.
UNIZO waarschuwt zowel bedrijfsleiders als beleidverantwoordelijken voor een nieuw soort bedrijfslabel. Labels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen noemt de organisatie een beperking ervan tot papieren audit – rapporten en formele en voor de KMO’s onhaalbare, onbetaalbare en concurrentieverstorende procedures. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het resultaat van zorgzaam bedrijfsbeheer, niet van audits, waarschuwt UNIZO. In het handboek ‘Een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer is een Sterkere Ondernemer’ vindt de lezer naast theoretische beschouwingen vooral talloze inspirerende praktijkverhalen geput uit de UNIZO-vormingssessies georganiseerd met ruim 300 KMO-bedrijfsleiders. Bovendien krijgt de KMO-ondernemer een neerslag van consultings uitgevoerd bij tien KMO-bedrijven in het kader van het project. Het boek behandelt in negen hoofdstukken volgende thema’s: de relatie met de medewerkers, geschikte zakenpartners, duurzame klantenrelaties, een goede relatie met de buurt van het bedrijf, zorg voor het milieu en energie-efficiënt werken. Elk thema wordt geïllustreerd met praktijkvoorbeelden uit KMO-bedrijven. UNIZO-Vorming werkt in opvolging van deze publicatie een trainingspakket en ervaringsuitwisseling uit. De training wordt aangeboden aan alle geïnteresseerde bedrijven.

De gids “Een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer is een Sterkere Ondernemer” (160 pagina’s) is, dank zij de medewerking van de Vlaamse Gemeenschap (project TRIVISI,), kosteloos voor ondernemers (alleen portkosten worden aangerekend). Bestellen: UNIZO-VORMING, Eva Parent, Spastraat 8, 1000 Brussel, 02/238 05 73, unizo.vorming@unizo.be.