De projecten vinden plaats in Oezbekistan, Macedonië, Jemen en Rwanda en hebben als doel de opbrengsten uit de handel in emissierechten niet alleen te besteden aan het milieu, maar ook aan de verdere economische en sociale ontwikkeling van deze landen. Al deze projecten brengen de voordelen van het “Clean Development Mechanism (CDM)” naar landen waar tot voor kort weinig of geen CDM-activiteiten plaatsvonden. Het UNDP en Fortis maakten de eerste projectafspraken bekend tijdens de Sixth European Business Summit, die als thema “Greening the Economy” heeft. De Millennium Development Goals (MDG’s) zijn specifieke doelstellingen voor 2015. Ze zijn overeengekomen door de lidstaten van de Verenigde Naties en gericht op armoedebestrijding en op verbeteringen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, milieu en gelijkheid.

Seb Walhain, Director Environmental Markets van Fortis Merchant Banking: “Fortis is er trots op om samen met het UNDP nieuwe gebieden van de ontwikkelingswereld kennis te laten maken met de voordelen van de emissiemarkt. En dit is nog maar het begin van de MDG Carbon Facility. Wel een fantastisch begin, want we hebben precies die voordelen aangetoond die voortvloeien uit Carbon Financing. Nu het klimaat aan het veranderen is, is het moment aangebroken om over een breed front vooruitgang te boeken.”

“Met de MDG Carbon Facility slaan wij twee vliegen in één klap: duurzame ontwikkeling ondersteunen aan de basis en tegelijkertijd een echte bijdrage leveren aan de wereldwijde vermindering van CO2-uitstoot,” aldus Olav Kjorven, UNDP Assistant Administrator en lid van het Climate Change Team van de Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki-moon. “De betrokkenheid van Fortis laat duidelijk zien welke positieve bijdrage het bedrijfsleven kan leveren aan het klimaatveranderingsvraagstuk.”

De eerste vier akkoorden van de MDG Carbon Facility betreffen methaan-opvangprojecten in Oezbekistan, Macedonië en Jemen en een duurzaam energieproject in Rwanda. Nu de akkoorden zijn ondertekend, zijn het UNDP en Fortis begonnen met een uitvoerig due diligence-onderzoek.

De MDG Carbon Facility valt onder het Joint Implementation en Clean Development Mechanism van het Kyoto-protocol. Met deze marktmechanismen kunnen industrielanden emissierechten kopen van projecten in ontwikkelingslanden die bijdragen aan de vermindering van broeikasgasuitstoot. Hoewel deze Kyoto-afspraken al snel hebben geleid tot een internationale markt voor emissierechten waarin miljarden omgaan, is het geografische bereik van emissieprojecten tot nu toe beperkt geweest. Vooral de grootste ontwikkelingslanden hebben hier tot nu toe van geprofiteerd. Bovendien is daarbij de aandacht vooral gericht op technologieën die maar weinig bijdragen aan duurzame ontwikkeling op de lange termijn.

Onder de MDG Carbon Facility begeleidt het UNDP ontwikkelingslanden bij het opzetten van projecten ter reductie van broeikasgassen en ziet de VN-organisatie erop toe dat de projecten voldoen aan de standaarden van het Kyoto-protocol. Daarnaast is het de bedoeling dat er een werkelijke, duurzame bijdrage wordt geleverd aan het milieu en aan de maatschappij als geheel. De emissierechten die door deze projecten worden voortgebracht, worden door Fortis gekocht en doorverkocht. De opbrengsten komen ten goede aan de ontwikkelingslanden en lokale gemeenschappen: deze worden gebruikt om de hoognodige investeringen te financieren en daarmee de ontwikkeling te bevorderen.

De samenwerking tussen het UNDP en Fortis omvat om te beginnen een aantal projecten die samen 15 miljoen carbon credits zullen genereren tijdens de eerste fase van het Kyoto Protocol (2008-2012). Het UNDP en Fortis nodigen potentiële emissiereductieprojecten uit om aan de MDG Carbon Facility deel te nemen. Meer informatie vindt u op www.mdgcarbonfacility.org