Op vrijdag 20 maart 2015 is door SKG-IKOB het eerste VHS-MVO certificaat uitgereikt aan AMI te Lomm. De andere VHS leden zullen op korte termijn volgen. Met het VHS-MVO certificaat willen de Nederlandse producenten, die verenigd zijn in de VHS, aantoonbaar laten zien dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staat en ook daadwerkelijk wordt nagestreefd. Met het behaalde certificaat toont AMI, waar in de dagelijkse praktijk MVO zowel intern als extern al regelmatig terugkomt, wederom aan een in de sector toonaangevend bedrijf te zijn. 

De Nederlandse producenten zien het als één van haar taken om niet alleen op het gebied van product innovatie, maar ook op andere vlakken een voortrekkersrol te vervullen. In 2014 is daarom door de VHS het initiatief genomen om in samenwerking met SKG-IKOB een branche specifieke regeling voor MVO op te stellen, als afgeleide van de door SKG-IKOB beheerde regeling Bouwen aan MVO.

Binnen de VHS regeling is rekening gehouden met voor de hang- en sluitwerkindustrie specifieke aspecten en is ook een minimaal kwaliteitsniveau vastgelegd dat van de deelnemers verwacht wordt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen speelt steeds vaker een rol bij overheden en (semipublieke) organisaties omdat hiermee een significante bijdrage geleverd wordt aan verduurzaming van de samenleving.

Door de onafhankelijke periodieke controle door SKG-IKOB, al jarenlang de test- en certificatiepartner van de Nederlandse hang- en sluitwerkindustrie, wordt de zekerheid geboden dat de bedrijven die het certificaat mogen voeren ook daadwerkelijk voldoen aan de gestelde eisen.