Belangrijkste belemmeringen in organisaties voor versterkt beleid in maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn: beperkt budget en de houding van raden van bestuur, managementteams en afdelingen inkoop, productie, marketing en financiën. Inspirerend leiderschap stimuleert maatschappelijk verantwoord ondernemen. De respondenten vinden in overgrote meerderheid dat MVO hoger op de agenda moet komen in hun organisaties.

Zelf willen de marketing- en communicatieprofessionals kennis vergaren in beroepsgroepgerichte bijeenkomsten en trainingen en vindt men een branchegerichte gedragscode waardevol. Daarnaast bepleiten de respondenten dat de overheid maatschappelijk verantwoord ondernemen meer moet stimuleren en faciliteren via maatregelen en subsidies.