Vandaag is door Koninklijke Grolsch, Apollo Vredestein en Twence een intentieverklaring ondertekend voor een onderzoek naar een stoomnetwerk voor industriële bedrijfsprocessen in Twente. In de haalbaarheidsstudie worden de mogelijkheden van een stoomleiding tussen Twence en beide potentiele afnemers geïnventariseerd. Met een aansluiting op groene stoom kunnen Grolsch en Apollo Vredestein hun aardgasverbuik sterk reduceren.

Grolsch gebruikt warmte voor het brouwen van bier, opwarmen van pasteurs en spoelmachines en het verwarmen van de gebouwen. Apollo Vredestein gebruikt stoom bij de productie (vulcanisatie) van banden. De twee bedrijven willen hun bedrijfsprocessen verduurzamen met stoom van de biomassa-energiecentrale van Twence, die wordt gevoed met afvalhout. Dit kan een besparing opleveren van 11 miljoen m3 aardgas per jaar (vergelijkbaar met het gasverbruik van 7.500 huishoudens). Dit resulteert in een CO2-emissiereductie van 20 kton CO2 per jaar. Door samen te gaan werken wordt door de drie bedrijven een substantiële stap gezet in de verdere verduurzaming van het regionale energieverbruik. “De provincie Overijssel ondersteunt de samenwerking tussen de bedrijven van harte, en hoopt dat de studie uiteindelijk bijdraagt aan verduurzaming in de bedrijfsvoering van de bedrijven. Daarmee leveren de drie samenwerkingspartners een mooie bijdrage aan de doelstelling 20% nieuwe energie in 2023”, aldus Provincie Overijssel.

Twence levert al sinds 2011 stoom  vanuit de afvalverbrandingsinstallaties aan AkzoNobel, die het inzet voor de indamping van pekel voor de zoutproductie. Vanaf 2018 kan Twence ook 100% groene stoom en warmte leveren vanuit de biomassa-energiecentrale. Deze komt dan ook beschikbaar voor het stadsverwarmingsnet in Enschede en andere bedrijven in de omgeving of bedrijven die willen verduurzamen en die zich in de nabijheid van Twence willen vestigen.

Andrei Haret, algemeen directeur Grolsch: “Deze studie past goed in onze ambitie om als brouwerij in 2025 100% CO2 neutraal te zijn. Dit naast tal van andere initiatieven die we in dit kader aan het bestuderen zijn zoals bijvoorbeeld verdere optimalisatie van onze biogasproductie en onderzoeken naar inzet van groene elektriciteit zoals wind- en zonne-energie”