Duurzame koplopers worden radicaler, talrijker en realiseren meer impact. Dat signaleert MVO Nederland in haar tweejaarlijks trendrapport. Die ontwikkeling geldt zowel voor het MKB (TaxiElectric, Vandebron, Gulpener en CFP) als het grootbedrijf (NS, ASN Bank, C&A, DSM, Unilever en Interface). Het MVO Trendrapport 2015 beschrijft zeven trends die samen zorgen dat een groene en sociale economie snel dichterbij komt. Nieuwe technologie, een krachtige beweging van onderop en succesvolle duurzame businesscases dragen bij aan de doorbraak. 

Van-winst-naar-waarde

Smart sustainability

Chips, apps, internet of things, cleantech, sensoren en drones zorgen voor meer duurzame economische groei, het verlagen van de CO2-uitstoot en het terugdringen van verspilling. In de markten voor energie, consumentenartikelen en voeding zijn koplopers hier al volop mee bezig. MVO Nederland verwacht dat de Nederlandse cleantechsector hierdoor kan groeien van €10 miljard nu naar €30 miljard in 2020.

Exit fossiel

Directeur-bestuurder Willem Lageweg van MVO Nederland voorspelt dat bedrijven die leunen op fossiele energie op hun retour zijn: “Bedrijven met een actief klimaatbeleid presteren inmiddels 20 procent beter dan bedrijven die afwachten. Oliemaatschappijen anticiperen – stiekem of openlijk – op hoge CO2-prijzen, beleggers als Rockefeller en de pensioenfondsen willen niet meer investeren in fossiel, energiebedrijven worden opgesplitst in duurzaam en fossiel, en wereldwijd ontstaat een massabeweging om geld uit de fossiele sector terug te trekken.”

Daarnaast nemen mensen steeds meer het heft in eigen hand. Denk aan energie-, streek- en zorgcoöperaties en aan allerlei vormen van delen (kleding, accommodatie, auto’s). Afval en de massa aan goederen die niet worden gebruikt leiden tot een snel groeiend aantal kansrijke businesscases (Waternet, Peerby, Starsock, i-did, DurabilIT).

Duurzame inzetbaarheid

Tenslotte signaleert MVO Nederland dat voorhoedebedrijven het voortouw nemen bij preventie op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Dat doen ze door gezonde producten aan te bieden (voedingsmiddelenconcern Wessanen) en door vitaliteit van medewerkers te stimuleren (scheepsbouwer IHC Merwede). Zij beseffen dat de mens de belangrijkste bron is voor succes en dat de vooruitgang vooral gericht moet zijn op een betere balans tussen mens, milieu en economie.

MVO Nederland is positief over de kansen van de zeven trends voor het Nederlandse bedrijfsleven, zowel op de binnenlandse markt als in het buitenland. Nederland heeft met een flink aantal koplopende bedrijven een sterke uitgangspositie. Om die reden heeft MVO Nederland het platform Ambitie 2020 gelanceerd met als nationale ambitie: Nederland wereldvoorbeeld van een circulaire en inclusieve economie.

Het trendrapport is alleen online te raadplegen: www.mvonederland.nl/trendrapport-2015