Duurzame Dinsdag, de éérste dinsdag in september, is door de Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) en de stichting De Nationale Toekomstprijs (NTP) in 1999 ingesteld.
Ook de politiek moet, in navolging van vele Nederlanders, in de ban raken van een duurzame toekomst, zo vinden de initiatiefnemers.
Symbolisch gebeurt dit door jaarlijks het -Duurzame Koffertje” in Nieuwspoort te overhandigen aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

In dit koffertje zitten o.a. de inzendingen voor de Nationale Toekomstprijs 2000 en de nieuwe -Kroniek van Duurzaam Nederland” van de NCDO.
De inzendingen voor de Toekomstprijs, allemaal concrete projecten en ideeën van burgers, bedrijven en instellingen, tonen aan dat overal in Nederland al hard gewerkt wordt aan een -duurzame toekomst”.
De Kroniek, die jaarlijks wordt uitgebracht, is een bundel artikelen, verslagen en wegwijzers voor een duurzame toekomst in verschillende sectoren in de samenleving (ontwikkelingssamenwerking, landbouw, gezondheidszorg, ICT, ruimtelijke ordening etc.).

Goed idee, hier ermee!
Door inspirerende voorbeelden uit de samenleving naar voren te halen, willen de stichting De Nationale Toekomstprijs en de NCDO het begrip -DUURZAAM” tastbaar en hanteerbaar maken voor iedereen.
Duurzaam heeft te maken met mensen; ontplooiingsmogelijkheden, een veilige sociale omgeving, met economie; werk en goed onderwijs en met ecologie; behoud van natuur en een gezonde leefomgeving voor nu en later.