In 2017 heeft de provincie Noord-Holland het Ontwikkelingsperspectief en de Actieagenda circulaire economie vastgesteld. De voortgangsrapportage geeft inzicht in de resultaten die tot nu toe zijn bereikt.

Gedeputeerde Duurzaamheid Jack van der Hoek: “De provincie wil de beweging richting een circulaire economie versnellen en zij aan zij staan met voortrekkers die datzelfde doel nastreven. De transitie naar een circulair systeem is niet van de ene op de andere dag geregeld, maar ik zie dat we met elkaar op de goede weg zijn. Gelukkig durven steeds meer ondernemers het aan om op een veel duurzamere manier om te gaan met grondstoffen, productieprocessen en afval. ”

Een paar voorbeelden uit de voortgangsrapportage:

  • In het afgelopen jaar heeft de provincie bedrijven en startups in Noord-Holland op verschillende manieren ondersteund bij het verbeteren van hun circulaire bedrijfsvoering. Er is geld beschikbaar gesteld voor circulaire innovaties via onder andere het InnovatiefondsNH en Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.
  • PIMNH heeft tientallen bedrijven geholpen om meer inzicht te krijgen in de financieringsmogelijkheden.
  • GO!-NH heeft meer dan 20 teams begeleid om hun idee op het gebied van duurzame mobiliteit of circulaire economie klaar te stomen voor de markt.
  • De provincie is een samenwerking aangegaan met Impact-Hub en met Amsterdam Smart City om het netwerk op het gebied van innovatie te versterken.
  • Ook was er veel aandacht voor het gebruik én de productie van grondstoffen. Zo werd in het najaar het Seeweed Processing Lab bij ENC-TNO in Petten geopend en heeft het project Grass2Grit (strooizout uit bermgras) een Europese subsidie ontvangen.
  • Regelgeving blijkt in de praktijk veel circulaire plannen te belemmeren. Om inzicht te krijgen in de belemmeringen heeft de provincie in het voorjaar een meldpunt geopend. Er zijn 22 belemmeringen door 12 stakeholders ingebracht. De gesignaleerde belemmeringen zijn met name afkomstig uit de agrosector.
  • De provincie wil een circulaire provincie worden en scherpt haar inkoop en aanbestedingsbeleid aan. De organisatie wil zo snel mogelijk naar 100% circulair inkopen bij alle Europese aanbestedingen van werken en leveringen en maakt circulaire economie een vast aandachtspunt bij de ontwikkeling van beleid.

De voortgangsrapportage geeft een volledig overzicht van alle acties die op diverse ‘sporen’ zijn gerealiseerd.