Troonrede 2016: ‘Grote investeringen in energietransitie en verduurzaming zijn gewenst’

Op 20 september 2016 opende Koning Willem-Alexander het nieuwe werkjaar van het parlement met het uitspreken van de Troonrede. In de Troonrede staan de belangrijkste plannen van de regering voor het komende jaar. Op het gebied van duurzaamheid staat in de troonrede dat grote investeringen in energietransitie en verduurzaming gewenst zijn. De regering komt met voorstellen om deze investeringen waar nodig beter te ondersteunen.

De gevolgen van de klimaatverandering nopen tot forse investeringen en innovaties in duurzame energiebronnen, zoals wind, water en zonlicht. Afspraken over een betaalbare en schone energievoorziening zijn vastgelegd in het Energieakkoord. Deze ontwikkeling is niet alleen goed voor het milieu, maar levert ook banen op en kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Lees de volledige tekst van de troonrede

 

 

Share Button