In november jl vond de “Vlaamse expertenmeeting” en TRIVISI-CONFERENTIE
plaats. Volg de link voor een uitgebreide projectbeschrijving en conclusies van deze meeting.