Dat meent Els Verhagen, hr manager Internationaal bij Triodos Bank tenminste. Zij zou het moeten kunnen weten: Triodos Bank drijft all meer dan 27 jaar op duurzame en transparante financiële producten. “We proberen ook duurzaam werkgeverschap na te streven”, zegt Verhagen. “Dat betekent niet dat we nooit iemand zullen ontslaan. Wij spreken wel degelijk mensen aan op hun prestaties, maar wel op een andere manier. Duurzaam werkgeverschap is wat mij betreft het aangaan van relaties waarbij je met respect voor elkaar, samen bekijkt waar beide partijen iets te winnen hebben. Niet per se in de zin van geld, maar een goede positie voor beiden als uitgangspunt. De ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van de medewerker horen hand in hand te gaan. Dan is er pas sprake van duurzaam werkgeverschap.”

Het geheim van Triodos Bank lijkt in de manier van werken te liggen. Niet alleen legt Triodos de nadruk op het talent en dus de mogelijkheden van hun medewerkers, ook in hun productenpalet gaat de bank uit van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Els ziet de toekomst voor Triodos daarom met veel vertrouwen tegemoet. “Misschien lijkt duurzaamheid op dit moment een hype. Maar er is al jaren sprake van een duidelijke trend. En die gaat de komende jaren gewoon door. De uitdaging ligt voor Triodos de komende tijd vooral in het investeren in medewerkers. Alleen op die manier kunnen we blijven groeien en blijven tegelijkertijd onze kernwaarden diep verankerd in onze organisatie.”