Gisteren vond the State of the Sustainability Profession 2023 plaats op de unieke plek Number90, in Almere. Een dag vol ontmoetingen, inspiratie en het delen van ervaringen binnen het vak. De community, voor en door duurzaamheidsprofessionals, heeft als missie om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen.  Tijdens het event zijn de resultaten van the State of the Sustainability Profession 2023 bekend gemaakt. Het jaarlijkse onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen van het duurzaamheidsvak in Nederland. In dit 5de jaar van het onderzoek is een opvallende trendbreuk te zien. De positie van de duurzaamheidsprofessional is namelijk duidelijk verstevigd binnen bedrijven: meer verantwoordelijkheid, hoger gepositioneerd en inhoudelijk  meer met strategievorming belast.

Aan het onderzoek hebben zo’n 60 professionals deelgenomen door een uitgebreide vragenlijst in te vullen.

Top 3 inzichten

1) Het duurzaamheidsvak heeft meer gewicht gekregen.

De duurzaamheidsprofessional heeft een sterkere positie binnen organisaties gekregen. Het onderzoek laat zien dat er in de meeste organisaties 1 of geen mensen tussen de duurzaamheidsmanagers en CEO’s zitten. Ook laat het salaris een stijging zien. Het aantal jaren ervaring binnen het vak groeit sterk en de meeste professionals komen vanuit een positie binnen het vakgebied.

2) Duurzaamheid is beter geïntegreerd in organisaties.

We zijn positief! Waar we voorgaande jaren aan het begin stonden van het integreren van duurzaamheid binnen de organisatie, geeft de duurzaamheidsprofessional nu aan goed op weg te zijn naar de volledige integratie van duurzaamheid.

3) De rol van de duurzaamheidsmanager verschuift.

Dit jaar besteedt de duurzaamheidsmanager de meeste tijd aan strategievorming. Voor de rol van monitoring is juist een sterke afname gezien ten opzichte van 2021.