ABN AMRO heeft het rapport ‘Visie op Sectoren – Transport & Logistiek’ gepubliceerd. In dit rapport worden sectorprognoses gedaan voor 2018 en 2019. De economische uitgangspunten zijn positief. De Nederlandse economie groeit naar onze verwachting met 3,3% in 2018 en met 2,6% in 2019. Invoer en uitvoer zijn belangrijk voor de sector Transport & Logistiek (t&l) en die goederenstromen laten in beide jaren flinke groei zien. In de landen om ons heen groeit de economie sterk. Transporteurs kunnen niet om duurzaamheid heen om toekomstbestendig te zijn is een van de conclusies in het rapport.

Strategische trends beïnvloeden groei

Er zijn een aantal strategische trends waar de logistieke ondernemer de komende jaren mee te maken krijgt en waar hij of zij zijn of haar bedrijf op moet aanpassen om toekomstbestendig te blijven. Duurzaamheid is een van deze trends.

 

Transporteurs kunnen niet om duurzaamheid heen

Een andere ontwikkeling waar ondernemers niet omheen kunnen, is verduurzaming. Transport van goederen zorgt voor CO2-uitstoot. Zeker in steden is dit een groot probleem. De groei van steden zorgt voor meer transport in de stad. Hierdoor neemt de geluidsoverlast en luchtvervuiling toe. De logistieke sector moet een bijdrage leveren om dit tegen te gaan. In een eerdere publicatie geeeft ABN AMRO aan dat transportbedrijven hier met hun ketenpartners meer werk van moeten maken. Dit kan bijvoorbeeld door het slim combineren van laad- en loslocaties of het centreren van de aanvoer van materialen naar de bouwplaats zodat het bouwverkeer geminimaliseerd wordt. Ook elektrisch vervoer kan bijdragen. Ondernemers moeten hierin investeren, want door de steeds strengere milieuzones in met name de grote steden is onze verwachting dat over een aantal jaar alleen elektrische vrachtwagens de stad nog in mogen. Nu de financiële armslag van bedrijven door de hoogconjunctuur groter is, moeten ondernemers de kans niet laten liggen om hierin te investeren.

Duurzaamheid in de t&l-sector gaat verder dan vervoermiddelen. Ook het logistieke vastgoed wordt steeds duurzamer. Vooral supermarkten en online bedrijven zijn op zoek naar nieuwe, duurzaam gebouwde en duurzaam te exploiteren logistieke panden. Supermarkten sluiten daarvoor vaak een aantal regionale distributiecentra en laten op een centrale locatie een groot, duurzaam distributiecentrum bouwen. Online logistieke bedrijven breiden vooral uit.