Hoewel een groot deel (81%) van deze bedrijven plannen heeft ontwikkeld om de uitstoot van CO2 terug te dringen, heeft slechts 52% daadwerkelijk doelstellingen vastgelegd en geeft maar 16% een prognose van toekomstige uitstoot. Door toenemende regulering wordt klimaatverandering een steeds belangrijker onderwerp en zullen Nederlandse bedrijven hun toekomstige CO2-uitstoot beter moeten bewaken en reductiedoelstellingen moeten vastleggen.

Het CDP is een onafhankelijke non-profitorganisatie met de grootste database wereldwijd van gegevens uit het bedrijfsleven over klimaatverandering en dit is het tweede jaar dat het CDP de 50 grootste ondernemingen in Nederland om informatie heeft gevraagd. Het rapport wordt dit jaar gesponsord door APG Asset Management en de Stichting Doen. De response was 64% (een stijging van 12% ten opzichte van 2008) en gebleken is dat meer bedrijven (90%) emissies uit scope* 1 en 2 rapporteerden en dat een toenemend aantal bedrijven betrokken was bij de handel in emissie.

Paul Dickinson, Chief Executive Officer van CDP: “Een opvallend aantal Nederlandse bedrijven wijst de verantwoordelijkheid voor klimaatverandering toe aan hun topmanagers: een teken van de betrokkenheid van het bedrijf bij deze problematiek. Ook blijkt dat meer maatregelen worden ondernomen. Desondanks zouden meer bedrijven doelstellingen voor de reductie van CO2 moeten vastleggen en daarom is, in de aanloop naar Kopenhagen, een internationaal kader van essentieel belang voor het bedrijfsleven.”

Logica, Reed Elsevier, DSM en Unilever waren de best scorende bedrijven in de Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI), waarin bedrijven uit de Nederlandse top 50 worden opgenomen die uitblinken in hun verslaggeving over klimaatverandering en de manier waarop zij hun CO2-uitstoot weten te verminderen.

Het beheersen van klimaatverandering biedt veel mogelijkheden en dit wordt onderkend door het merendeel van de respondenten. 90% ziet regulering als een manier om de vraag te laten toenemen en een manier om te kunnen profiteren van hun resultaten op het gebied van energiebesparing. Daarnaast blijkt uit het rapport dat bij zes bedrijven, te weten Draka Holding, ING Groep, Unilever, Philips, BAM en DSM, sprake is van een daling van de uitstoot, vooral door de aankoop van duurzame energie en energiebesparingsmaatregelen.

Rob Lake, Head of Sustainability bij APG Asset Management: “Om de invloed van klimaatverandering op onze beleggingen goed te kunnen beoordelen zijn we afhankelijk van hoogwaardige informatie over de uitstoot van bedrijven en hun reductiedoelstellingen. Op die manier krijgen we een goed inzicht in de mate waarin bedrijven bezig zijn de risico’s van klimaatverandering te beheersen en in te spelen op de mogelijkheden die dit biedt. CDP speelt hierin een belangrijke rol door als wereldwijd platform te rapporteren over deze gegevens en we nodigen bedrijven uit om dit initiatief te ondersteunen.”

Over CDP

Het Carbon Disclosure Project werd in 2000 opgericht en vertegenwoordigt ongeveer 475 institutionele beleggers wereldwijd met een gezamenlijk beheerd vermogen van meer dan USD 55 triljoen. Als onafhankelijke non-profitorganisatie verzamelt het CDP informatie over klimaatverandering van zo’n 2.500 bedrijven wereldwijd en heeft daarmee de grootste database ter wereld over de uitstoot van CO2 door bedrijven. CDP werkt daarnaast samen met internationale organisaties aan het verzamelen van relevante gegevens over klimaatverandering voor hun bedrijfskolom. Zie voor meer informatie www.cdproject.net.

* Scope 1: CO2-uitstoot door de directe verbranding van fossiele brandstoffen

Scope 2: CO2-uitstoot als gevolg van de ingekochte elektriciteit

Scope 3: alle overige indirecte uitstoot afkomstig van de activiteiten van andere bedrijven, zoals uitstoot van de bedrijfskolom en zakenreizen.