De onderzoeksbureaus spraken tevens met vijf invloedrijke commissarissen, waaronder Wim Kok en Ton Risseeuw, die eensgezind zijn over de haalbaarheid en wenselijkheid van een koppeling van beloning aan duurzaamheid. De commissarissen zijn er volgens VBDO van overtuigd dat het aantal bedrijven dat deze koppeling maakt de komende jaren snel groeit.

De vraag waarom niet meer be-drijven allang bonussen gedeeltelijk laten afhangen van duurzaamheid als het zo hoog op de agenda staat, kan door het onderzoek noch door VBDO worden beantwoord. De commissarissen geven tevens aan dat het koppelen van beloning aan duurzame prestaties er wel voor kan zorgen dat duurzaamheid hoger op de agenda komt te staan.

In 2004 was Shell de enige organisatie die duurzaamheid laat meewegen als een van de prestatie-indicatoren. In drie jaar tijd zijn daar twee beursgenoteerde ondernemingen bij gekomen. Teleurstellend wil VBDO de resultaten niet noemen. De vereniging zou de ontwikkeling liever als hoopgevend omschrijven, laat een woordvoerder weten. ‘Het onderzoek laat zien dat het wel degelijk mogelijk is de beloning te laten afhangen van duurzaamheid. Tot nu toe werd vaak gezegd dat duurzaamheid moeilijk meetbaar is.’ Ook over de animo onder de commissarissen is de vereniging zeer te spreken.

Toch stelt de directeur van de vereniging, Giuseppe van der Helm, dat het wel degelijk ‘merkwaardig en zelfs onacceptabel is dat de top bij de meerderheid van de AEX-bedrijven louter wordt beloond op grond van financiële indicatoren en niet voor zaken als milieuprestaties of sociaal beleid’.

In het buitenland zijn tientallen bedrijven als Procter & Gamble , McDonald’s en Rio Tinto al geruime tijd bezig met het koppelen van de variabele beloning aan duurzame prestaties zoals ziekteverzuim of ongelukken. Of Nederland hiermee internationaal uit de toon valt, durft VBDO op basis van het onderzoek niet te zeggen.