De 11e editie van het onderzoek naar de 40 meest inspirerende organisaties voor Nederland, kent voor het 3e jaar Too Good To Go als winnaar. Het bedrijf dat strijdt tegen voedselverspilling, laat andere impactorganisaties achter zich zoals Het Rode Kruis (2), Fair Trade Original (3), Tony Chocolonely (4) en De Vegetarische Slager (5). Opvallend is dat het aantal impactorganisaties in de lijst blijft stijgen. Dit jaar zijn het 23 van de 40 bedrijven die werken vanuit een maatschappelijke missie. Nederland kiest duidelijk voor impact en het aandeel bedrijven in de voedingsindustrie binnen de 40 is groot. Het onderzoek heeft bewezen een ‘windvaantje’ te zijn voor bedrijven. Inspirerende organisaties hebben goede kansen als het gaat om het vergroten van hun marktimpact.

Inspiratie van vandaag, voorspelt kansen voor de toekomst

Aan het onderzoek naar de meest inspirerende organisaties, ligt een eenvoudige vraag ten grondslag: welke organisaties hebben vandaag de aandacht, waar anderen zo hard om vechten en waarom. In de 11 jaar dat het onderzoek wordt uitgevoerd, is gebleken dat inspiratiewaarde een belangrijke bijdrage kan leveren aan organisatiesucces. Inspirerende organisaties profiteren van een betere positie op de arbeidsmarkt, hebben een hogere klantvoorkeur en klanten zijn ook geneigd meer trouw te zijn aan deze bedrijven.

Aantal impactorganisatie blijft groeien

Naast de ranking van de 40 meest inspirerende organisaties, is één van de belangrijke uitkomsten de opkomst van de impactorganisatie. In 2011 waren nog slechts 3 bedrijven aan te merken als ‘maatschappelijk gedreven’. In de meting van 2021 zijn het al 23 organisaties die werken vanuit een maatschappelijke missie. De prognose is dat rond 2027/2028 100% van de inspirerende organisaties (in meer of mindere mate) maatschappelijke georiënteerd werken. Concreet: dat deze bedrijven een (groot) maatschappelijke probleem willen oplossen via hun businessmodel.

Winnaar begon te groeien toen het een business werd

Too Good to Go wint voor het 3e jaar op rij de award als meest inspirerend. Het onderzoek onder ruim 3.600 Nederlanders troonde hen – op zekere afstand – tot de winnaar. Het bedrijf dat startte omdat de oprichters zagen hoeveel waardevol voedsel werd weggegooid, is vooral bekend van de app waarmee je elke dag maaltijden (via de MagicBox) kunt redden. Op de achtergrond heeft het bedrijf een brede strategie om toe te werken naar een wereld zonder voedselverspilling. Interessant inzicht van de oprichters is dat het concept pas écht een succes werd, toen het een business werd. In Nederland werden in 2020 3,6 miljoen maaltijden gered. Too Good To Go is actief in 17 landen.

In 2020 neemt het belang van duurzaamheid toe. Dat is nu, naast het leveren van een positieve maatschappelijke bijdrage en innovatie, het belangrijkste kenmerk van inspirerende organisaties.

Onderzoeksverantwoording

Het onderzoek wordt uitgevoerd onder regie van Adviesbureau Synergie in samenwerking met Dynata en DataIM. Voor de inspirerende 40 worden twee onderzoeken uitgevoerd. Het eerste onderzoek herijkt jaarlijks de kenmerken van inspirerende organisaties. Aan dit onderzoek namen 300 bewoners van de grote steden deel. In het tweede onderzoek zijn dit jaar 207 organisaties gemeten op 10 kenmerken van inspirerende organisaties. Aan dat onderzoek deden 3.656 respondenten mee, landelijk representatief.

De inzichten uit het onderzoek worden volledig en vrij gedeeld met iedereen die dat wil om zo bij te dragen aan de transitie naar Business for Good.

Download het jaarmagazine 2021/2022