Er wordt nog te weinig geklaagd over midden- en kleinbedrijven die niet verantwoord ondernemen in het buitenland. Dat zegt Frans Evers, voorzitter van het Nationaal Contact Punt (NCP).

Het NCP behandelt klachten over bedrijven die zich niet houden aan richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso). Sinds 2000 heeft het NCP 17 meldingen van schendingen van mensenrechten, kinderarbeid, milieuvervuiling of corruptie in behandeling genomen, voornamelijk over grote multinationals zoals Shell, G-Star, SBM Offshore.