Rol provincie
De provincie kan verschillende rollen vervullen bij duurzaam ondernemen:
1. Verkennen en signaleren (verkennen van kansen en mogelijkheden, signaleren van de meest kansrijke initiatieven);
2. Stimuleren (bewustzijn bij het MKB vergroten door informatieverschaffing en advies);
3. Faciliteren (bemiddelen en ondersteunen in onder meer het uitwisselen van ervaringen tussen partijen.)

Strategie
Bedrijven hebben vooral behoefte aan financiële middelen (fiscale vrijstellingen, beloningsbeleid of subsidie), informatie verschaffing (specifieke informatie voor branche of sector), adviesverlening (maatwerk binnen het bedrijf) en uitwisseling van ‘best practices’.

De provincie kan uit het onderzoek een duidelijke strategie formuleren om duurzaam ondernemen verder te stimuleren onder het MKB. Zij wil het beleid richten op de kansrijke categorieën ‘achterblijvers’ en ‘middenmoters’. Aanhaken bij kansen die zich bij de provincie voordoen en aansluiten op kansen en initiatieven die het bedrijfsleven aandraagt is zinvol. Bij de uitvoering van het beleid spelen intermediaire organisaties als Kamers van Koophandel, brancheorganisaties of bedrijvenkringen een grote rol.

Vervolg
Het Team Duurzaam Ondernemen zet de resultaten van de nulmeting om in beleid en met name in gerichte acties.