Je kunt er veel via zoekmachines vinden: instrumenten die bedrijven helpen hun relatie met biodiversiteit en ecosysteemdiensten in kaart te brengen. Gericht op eigen bedrijfsactiviteiten en die van hun ketenpartners. Deze instrumenten worden echter maar mondjesmaat gebruikt. Waarom? Onderzoek laat zien dat dergelijke instrumenten vaak als te complex worden beschouwd en onvoldoende toegespitst op wat leeft in het bedrijfsleven.

Quick Scan Biodiversity & Ecosystem Services

In opdracht van het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie gaat CREM daarom in samenwerking met Royal HaskoningDHV en een internationale expertgroep een Quick Scan Biodiversity & Ecosystem Services ontwikkelen. Niet het zoveelste instrument, maar een scan die vooral pragmatisch en inspirerend is, gebruiksvriendelijk, geschikt voor zowel mkb als grootbedrijf en goed aansluit bij de bedrijfspraktijk.

De Quick Scan stelt bedrijven in staat:

  • inzicht te krijgen in de belangrijkste impacts, afhankelijkheden, risico’s en kansen voor het bedrijf op het vlak van biodiversiteit en ecosysteemdiensten;
  • te begrijpen waar het bedrijf nu staat: welke activiteiten dragen bij aan duurzaam beheer en behoud van biodiversiteit, waar is verbetering mogelijk?
  • te zien wat het handelingsperspectief is: wat zijn potentiële vervolgstappen op basis van de bevindingen?

Sectorspecifiek

De Quick-Scan-methodiek is geschikt voor bedrijven uit alle sectoren, maar er worden ook enkele sectorspecifieke Quick Scans uitgewerkt die meer de diepte in gaan. Zo worden relevante issues gerichter meegenomen. De ontwikkelde sectorspecifieke Quick Scans worden getoetst bij bedrijven.

De verwachting is dat de Quick Scan medio 2014 op de markt komt.