Aan 500 bedrijven in Nederland vragen wij onder andere:
* Wat vindt uw bedrijf van maatschappelijk verantwoord ondernemen door het steunen van goede doelen?
* Steunt u zelf een goed doel? Zo ja, hoe en waarom? Zo nee, bent u dat wel van plan?
* Wat zijn volgens u de voor- en nadelen van samenwerken met charitatieve instellingen?
* Wat is uw mening over bepaalde specifieke gezamenlijke acties/ samenwerking tussen bedrijven en goede doelen?
* Welke samenwerkingsverbanden en -vormen tussen bedrijven en goede doelen vindt u passend, en welke niet?