” Onze bedoeling is om de Tilburgse ondernemers te helpen bij het vinden van een goede of betere balans tussen een gezond bedrijfsrendement, een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij”, aldus milieuwethouder Marieke Moorman. Het doel is helder. In 2010 moet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een vanzelfsprekendheid zijn. Zowel binnen de gemeentelijke organisatie, als binnen het Tilburgse bedrijfsleven.

De komende maanden wordt er gewerkt aan een gemeentelijke aanpak en een stimuleringsregeling voor Tilburgse bedrijven. Dat zal gebeuren in samenspraak met het bedrijfsleven, kennisinstituten, maatschappelijke organisaties en andere betrokken partijen. Vanuit de duurzaamheidimpuls is er € 142.000,- beschikbaar voor het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het Tilburgse bedrijfsleven. Voor het ontwikkelen van meer milieuvriendelijke vervoerswijzen wordt een budget van € 50.000,- uitgetrokken . Voor de functie van MVO coördinator heeft het college € 45.000,- vrij gemaakt. Deze functie is sinds mei vervuld. “Op zich zijn wij in Tilburg op milieu-, sociaal en economisch gebied al heel goed bezig maar waar het aan de schort is de samenhang,” aldus Economiewethouder Joost Moller “Daarom hebben wij apart geld vrijgemaakt voor het aanstellen van een coördinator.”

Uiteraard hoopt het college met deze regelingen zoveel mogelijk Tilburgse bedrijven te enthousiasmeren voor het fenomeen Maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Hoe meer bedrijven gebruik maken van de stimuleringsregelingen hoe beter het is,” aldus Marieke Moorman.

Voorloper
De gemeente Tilburg is één van de gemeenten die voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de landelijke Benchmark Duurzaam Inkopen van Milieudefensie. Het Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking Tilburg is in 2007 voor het tweede achtereenvolgende jaar de winnaar van deze benchmark. Dit laat zien dat Tilburg bij het inkopen van producten en diensten het meeste van alle gemeenten rekening houdt met mens, klimaat en milieu. Bovendien mag Tilburg zich sinds 2004 voor het vierde jaar de duurzaamste stad van Nederland noemen (volgens de duurzaamheidsmeter van het COS). Verder heeft de gemeente een vooruitstrevend biodiversiteits- en klimaatbeleid.

Het is de overtuiging van de gemeente Tilburg dat MVO vraagt om bewustwording, vernieuwing en (keten)samenwerking.