Op 20 november 2014 wordt in Nieuwspoort in Den Haag de Kristalprijs 2014 uitgereikt aan AkzoNobel, KPN of NS. Voorafgaande aan de prijsuitreiking vindt een symposium plaats over het thema ‘Communiceren over negatieve bedrijfsontwikkelingen’.  Een aantal bedrijven dat het afgelopen jaar met de nodige tegenwind te kampen heeft gehad, geeft openheid van zaken. Prof. Cees van Riel, onder meer directeur van het Reputation Institute, bespreekt het effect van transparantie over negatieve zaken voor de reputatie van een bedrijf.

AkzoNobel, KPN en NS zijn het meest transparant over de economische, milieu- en sociale resultaten van hun bedrijfsvoering. Dat is de uitkomst van de Transparantiebenchmark 2014. De drie ondernemingen dingen mee naar de Kristalprijs voor beste maatschappelijke verslaggeving. Deze prijs is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en wordt dit jaar voor de tiende keer uitgereikt. De Kristal wordt overhandigd aan de onderneming die het hoogst is geëindigd op de Transparantiebenchmark 2014. Naast de hoofdprijs ontvangen de grootste stijger op de Transparantiebenchmark en de onderneming die het meest creatief en innovatief omgaat met het transparant maken van haar maatschappelijke effecten op de samenleving, een prijs.

DOOFPOT

Transparantie klinkt vanzelfsprekend, maar is het niet. Regelmatig duiken in de media verhalen op over zaken die misgingen en verergerden, doordat de betrokkenen een en ander in de doofpot trachtten te stoppen. Negatieve berichtgeving heeft vaak veel meer impact dan positieve berichtgeving, wat hoge eisen stelt aan de communicatie. In het symposium dat voorafgaat aan de prijsuitreiking bespreekt dagvoorzitter Harry Starren de uitkomsten van een peiling over dit thema, die onder de deelnemers aan de Transparantiebenchmark werd gehouden. Vertegenwoordigers van KPMG,  Imtech, SBM Offshore en NS delen hun ervaringen met openheid over negatieve bedrijfsontwikkelingen met het publiek. Keynote speaker professor Cees van Riel van de Erasmus Universiteit bespreekt de effecten van transparantie over negatieve zaken voor de reputatie van een organisatie.

TIEN JAAR

De Transparantiebenchmark bestaat in 2014 tien jaar. Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken geeft een terugblik op deze tien jaar. Daarna reikt Bibi de Vries, directeur Strategische Relaties van Achmea en juryvoorzitter, de prijzen uit.

TRANSPARANTIEBENCHMARK

De Transparantiebenchmark is een jaarlijks onderzoek van het ministerie van EZ naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving onder de circa 450 grootste Nederlandse ondernemingen. Met de Transparantiebenchmark stimuleert het ministerie de prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Op 20 november maakt het ministerie van EZ de scores van alle deelnemers bekend. Ondernemingen hebben via een online self-assessment hun score kunnen bepalen. De self-assessments van de bedrijven zijn daarna in opdracht van het ministerie van EZ door uitvoerder EY beoordeeld. Bedrijven die geen self-assessment hebben gedaan, hebben een score toegekend gekregen door EY. Een panel van deskundigen stelt uit de top 20 een top drie vast. Ten slotte bepaalt een gerenommeerde jury wie van deze drie ondernemingen de winnaar wordt van de Kristal.