Thuiswerken heeft blijvend een grote impact op het mobiliteitsgedrag, voor nu en in de toekomst. Ruim 1.9 miljoen werkende forenzen gaan structureel ander reisgedrag blijven vertonen. Zij willen meerdere dagen thuis blijven werken. Een half miljoen werkenden wil zelfs blijvend de werksituatie veranderen en zoveel mogelijk thuis werken. Dit blijkt uit de Nationale Smart Mobility Monitor van Newcom. Newcom heeft sinds de intrede van Covid voor de tweede keer grootschalige landelijk onderzoek gedaan (n=6.400).  Het eerste onderzoek is vlak voor Corona (februari 2020) gedaan en in februari 2022 is deze studie herhaald. Wat zijn de gevolgen voor de huidige mobiliteitsbehoefte en toekomstig gedrag? Hoe ontwikkeld de deelmobiliteit zich en hoe staat men ten opzichte van MaaS?

Nu het thuiswerkadvies is vervallen, is een groot deel van de forensen allerminst van plan weer structureel naar het werk te reizen.

Vooral de OV-Forens is meer geneigd om thuis te werken. Maar ook van de Autoforensen geeft maar liefst 22 procent aan dat men volledig vanuit huis wil blijven werken. Daarnaast geeft een derde van de autoforenzen aan dat men deels thuis wil blijven werken. Omgerekend gaat het om 370.000 automobilisten die zoveel mogelijk thuis blijven werken. En nog eens ruim 1.2 miljoen automobilisten die minder frequent reisgedrag gaan vertonen dan voor de intrede van Covid.

Opvallend is dat onder de treinforenzen (met de trein als meest gebruikte vervoersmiddel om naar het werk te gaan) de cijfers verhoudingsgewijs extremer zijn. Van de treinforenzen geeft maar liefst 67 procent aan dat men (deels) thuis wil blijven werken. In totaal gaat het om 200.000 treinforenzen die structureel ander gedrag gaan vertonen in de komende jaren.

Tegelijkertijd is in de afgelopen twee jaar het gebruik van deelvervoer verdubbeld. Zo’n 1.4 miljoen mensen gebruiken wel eens een deelfiets. Ook is de deelauto in gebruik verdubbeld en wordt door 1.1 miljoen mensen wel eens gebruikt. Het gebruik van dergelijke mogelijkheden is vooral nog behoorlijk selectieve groep en zijn over het algemeen jong (tot 35 jaar), werkend, hoogopgeleid en wonen in stedelijk gebied. Dit komt deels doordat men in bijvoorbeeld Zeeland, Limburg en de noordelijke provincies denkt dat het aanbod beperkt is.

Highlights Smart Mobility Monitor 2022

  • Gebruik deelmobiliteit is verdubbeld in twee jaar tijd, met name onder jongeren tot 35 jaar.
  • Ruim 1,4 miljoen Nederlanders gebruiken weleens een deelfiets, een verdubbeling in de afgelopen twee jaar.
  • Ruim 1,1 miljoen Nederlanders gebruiken weleens een deelauto, eveneens een verdubbeling.
  • Het gebruik van deelmobiliteit neemt vooral toe onder jongeren van 18 tot 35 jaar.
  • Tegelijkertijd is Maas (Mobility as a Service) voor 80 procent van de Nederlanders een ‘ver van hun bed show’.
  • Thuiswerken is ‘in’… en blijft ‘in’ voor maar liefst 4 van de 10 werkenden.
  • Vooral de treinforensen willen thuis blijven werken. Van de mensen die de trein als meest gebruikte voermiddel gebruikten, wil maar liefst 67 procent volledig of deels thuis blijven werken.