Circa 1.000 ondernemingen die energieconvenanten met het Rijk hebben afgesloten hebben in 2012 12,4 Petajoule meer bespaard ten opzichte van 2011. Dit komt overeen met het verbruik van 190.000 huishoudens. De ondernemingen zijn samen goed voor ruim 80 procent van het industriële energiegebruik. Het Rijk presenteert dit resultaat in de vandaag gepubliceerde resultatenbrochure 2012. Deze publicatie beschrijft de resultaten van de twee verschillende energie-efficiencyconvenanten met het bedrijfsleven: de Meerjarenafspraken Energie-efficiency 2001-2020 (MJA 3) en de Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen (MEE). Behalve een algemene toelichting, gaat de resultatenbrochure ook in op de afzonderlijke resultaten van de convenanten en de sectoren.

190.000 huishoudens

Voor het jaar 2012 is het gezamenlijke resultaat van de MJA3 en MEE een energie-efficiëntieverbetering van 1,4 procent ten opzichte van 2011. Absoluut is dat een besparing van 12,4 Petajoule (PJ) primaire energie. Dit komt overeen met het jaarverbruik van circa 190.000 huishoudens.

Lichte verbetering

Afzonderlijk komt het resultaat van de MEE uit op 1,6 procent, en van de MJA3 op 1,1 procent energie-efficiëntieverbetering. Voor de MEE is dat percentage gelijk aan 2011. Voor de MJA3 geldt dat het percentage in 2011 nog op 2,6 procent lag.

Minder grote investeringen door crisis

Het bedrijfsleven noemt als belangrijke oorzaak voor de tegenvallende resultaten de terughoudendheid bij bedrijven om grote investeringen te doen. Dit vanwege de onzekere toekomstverwachtingen in verband met de economische crisis.

Europese doelstellingen

Met de bereikte energiebesparing wordt direct bijgedragen aan de Europese doelstellingen rond energiebesparing, hernieuwbare energie en CO2-uitstoot. Energiebesparing is één van de meest kosteneffectieve maatregelen op dit gebied. Het verbetert ook de concurrentiepositie van bedrijven en leidt tot lagere energiekosten voor de burger.

Download: