Akzo Nobel publiceert eerste MVO-rapport, stelt dit jaar EUR 5 mln beschikbaar voor een Community Program en maakt samenwerking met Rode Kruis bekend

Arnhem, 23 juni 2005 – Akzo Nobel publiceert vandaag haar eerste rapport over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarin de onderneming verzekert dat het Triple P (People, Planet, Profit)-concept dient als basis voor de bedrijfsvoering. Om het wereldwijde karakter van deze aanpak binnen de onderneming te onderstrepen, maakt Akzo Nobel ook de start van een Community Program bekend, waarvoor in 2005 EUR 5 mln beschikbaar wordt gesteld. Dit wereldwijde programma is bedoeld om de betrokkenheid van medewerkers bij lokale maatschappelijke projecten over de gehele wereld te bevorderen. ... lees meer

Transparantie: Overheid kan wat leren van bedrijfsleven

Maandag is het tien jaar geleden dat Shell afzag van het dumpen van de Brent Spar, het laadstation voor olietankers. Greenpeace moest later erkennen dat ze fout zat met de berekening van de schade aan het milieu. Maar dat doet niets af aan de omslag in het denken over de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. Het is niet voor niets dat ‘Brent Spar’ nog steeds genoemd wordt als startpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. ... lees meer

Regels voor Duurzaamheidsverslagen moeten prestaties bedrijven vergelijkbaar en controleerbaar maken

Een controleerbare vergelijking van duurzaamheidsprestaties van bedrijven binnen eenzelfde sector is noodzakelijk om duurzaam ondernemen een succes te maken. De provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu roepen het ministerie van Economische Zaken op om naar het voorbeeld van de financiële jaarverslagen ook strengere eisen te stellen aan de kwaliteit van duurzaamheidsverslagen. ... lees meer

Alle bedrijfsinformatie waardevol

Brussel komt met een aanpassing van de verslaggevingsrichtlijn. Deze vereist dat bedrijven opener zijn over werknemers- en milieuthema’s. De aanpassing voorziet in een marktbehoefte De waarde van een onderneming ligt in de toekomst. Uitgaande van gangbare kapitaalkosten ligt ongeveer zestig procent van de waarde van een onderneming in het geld dat over vijf jaar of langer zal worden verdiend. En het is aannemelijk dat dit in de toekomst nog hoger zal zijn. Dit omdat de omvang van internationale kapitaalmarkten sneller groeit dan de economie als geheel, wat de kapitaalkosten omlaag brengt en de waarde van toekomstige kasstromen omhoog. Het voorspellen van kasstromen op deze lange termijn is echter ondoenlijk. Op een dergelijke termijn zijn zaken als werknemersverloop en -ontwikkeling, klanttevredenheid en het inspelen op trendveranderingen in eindmarkten betere indicatoren van hoe het ervoor staat. ... lees meer

Duurzaamheidsverslag 2004 Dow Benelux: goede milieuprestaties bij hogere productie

Dow Benelux heeft in 2004 de milieubelasting op belangrijke punten verder teruggedrongen, terwijl de productie is gestegen. De gevolgen van de wereldwijde reorganisatie voor medewerkers bleven beperkt. Dit meldt Dow Benelux in het duurzaamheidsverslag 2004. Nieuw in dit verslag is een opiniepeiling. Dow wil graag van de omgeving weten wat zij van de prestaties vindt. Belangstellenden kunnen vanaf vandaag on-line stemmen op één van de negen geselecteerde Dow-projecten uit het duurzaamheidsverslag. ... lees meer

Duurzaamheidsverslag.nl, de portal voor duurzaamheidsverslagen bedrijven

Van der Molen Environmental Internet Services maakt bekend dat de website www.milieujaarverslag.com is omgedoopt tot www.duurzaamheidsverslag.nl. Deze website is daarmee hét online loket voor duurzaamheids- en maaschappelijke verslagen van bedrijven. Hiermee speelt het bedrijf in op de trend dat bedrijven steeds meer een duurzaamheidsverslag maken in plaats van sec een milieujaarverslag. ... lees meer

DSM meldt voortgang op alle fronten van Triple P (People, Planet, Profit)

Het totaal aantal ongevallen bij DSM is in 2004 ten opzichte van 2003 met ruim 20 procent gedaald. Op milieugebied zijn negen van de veertien doelstellingen voor 2006 reeds gerealiseerd. De financiele resultaten in 2004 waren aanmerkelijk beter dan in 2003. Dit blijkt uit het vandaag gepresenteerde ‘People, Planet, Profit’ (Triple P) Verslag over 2004 van DSM. ... lees meer