Duurzaam ondernemen een complex proces

Onze samenleving hecht steeds meer waarde aan de wijze waarop het bedrijfsleven invulling geeft aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit dwingt bedrijven na te denken over de mate waarin zij duurzaam handelen en wat zij hieraan zouden kunnen verbeteren. Wat volgt is een complex proces van inventarisatie, strategievorming en implementatie.

Sustainability Score Card biedt ondersteuning

De Sustainability Score Card richt zich op de eerste fasen van dit proces en bestaat uit een checklist voor het management plus een vragenlijst voor interne en externe stakeholders.Toepassing leidt tot:
Ã?? informatie over de beleving en de verwachtingen van externe relaties;
Ã?? een beeld van de huidige situatie: hoe scoort de onderneming op het gebied van duurzaamheid, gemeten in objectieve termen;
Ã?? informatie over de beleving en de verwachtingen van medewerkers.De uitkomsten bieden een basis voor strategievorming en/of kwaliteitsverbeteringen.

In veel gevallen leidt dit tevens tot risico-beheersing, significante kostenbesparingen en resultaat-verbeteringen.

Profiel DHV Groep
De DHV Groep is één van de grotere internationale adviesbureaus met activiteiten op het terrein van transport, infrastructuur, water, milieu, ruimtelijke ordening, landbouw, huisvesting en vastgoed. De diensten variëren van strategische advisering, beleidsanalyse, onderzoek en haalbaarheidsstudies tot ontwerp en engineering, project- en operationeel management, general contracting en organisatie-ontwikkeling.Sinds 1917 werkt DHV voor grote en kleine bedrijven, overheids-organisaties, nutsbedrijven, semi-overheden en internationale financiers. De groep telt 3.300 medewerkers, verdeeld over zo’n 50 locaties in de wereld.

Profiel Good Company
Good Company heeft zich sinds 1993 gespecialiseerd in strategisch advies op het gebied van maatschappelijk verantwoord- en duurzaam ondernemen en implementatie daarvan binnen individuele bedrijven. Good Company adviseert bedrijven die ervoor kiezen om bewust en structureel inhoud te geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tevens adviseert zij de overheid en non-profit organisaties. Onder haar klanten bevinden zich Shell, Procter & Gamble, Albert Heijn, PTT Post, de Rabobank, het ministerie van Binnenlandse Zaken, Amnesty International en vele anderen.

Profiel EIBE/Instituut voor Verantwoord Ondernemen
EIBE/Instituut voor Verantwoord Ondernemen is het wetenschappelijk onderzoeksinstituut van de Universiteit Nyenrode op het terrein van bedrijfs- en organisatie-ethiek en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Het instituut, waar filosofen, economen en bedrijfskundigen werken, vervult een denktank-functie en entameert debatten rond maatschappelijke thema’s. Door onderzoek te verrichten en door instrumenten te ontwikkelen tracht het instituut bij te dragen aan het verhogen van de kwaliteit van de ethische besluitvorming.