Supermarkten vaak onbekend met herkomst vlees

Supermarkten en slagerijen weten nauwelijks iets van de herkomst van het vlees dat zij verkopen. Daardoor kunnen zij consumenten geen informatie geven om verantwoorde keuzes te maken. Dit concludeert de Consumentenbond uit eigen onderzoek, waarvan de resultaten op 27 juni zijn overhandigd aan minister Brinkhorst.

In de Consumentengids van juli publiceert de Consumentenbond de resultaten van dit onderzoek. Daaruit blijkt dat de onderzochte grote supermarktconcerns en slagerijen vaak geen zicht hebben op de leefomstandigheden van de kippen en varkens waar ze het vlees van verkopen. Alleen slagerij De Groene Weg komt goed uit het onderzoek.

De Consumentenbond is onthutst dat winkeliers die zich als maatschappelijk verantwoorde ondernemingen profileren, in werkelijkheid de herkomst van hun vlees vaak niet kennen en niet in staat zijn om consumenten goede informatie te verschaffen.

De overheid is van mening dat de consument door zijn koopgedrag producenten moet aansporen tot verantwoord ondernemen. Maar wanneer consumenten niet de informatie kunnen krijgen die nodig is om goede keuzes te maken, komt hiervan in de praktijk niets terecht. De Consumentenbond vindt dat bedrijven wettelijk verplicht moeten worden consumenten goed te informeren. Daarom pleit de bond voor een Wet Openbaarheid van Productie en Ketens.

De komende periode zal de Consumentenbond ook in vijf andere branches het maatschappelijk verantwoord ondernemen gaan onderzoeken.

Share Button