Verduurzaming van verpakkingen is niet meer weg te denken uit het supermarktbeleid. Sinds de lancering van het CBL-Brancheplan Duurzaam verpakken in 2019 hebben supermarkten grote stappen gezet. Zo is plastic bespaard door het gebruik van rPET in verpakkingen en natuurlijke etiketten op groenten en fruit, zijn verpakkingen dunner gemaakt en gebruiken supermarkten hersluitbare topfolies als duurzamer alternatief voor plastic deksels. Ook is waar mogelijk verpakkingsmateriaal weggelaten en kiezen supermarkten vaker voor een alternatief materiaal zoals FSC-gecertificeerd papier. Deze en andere inspirerende voorbeelden zijn gebundeld in het zichtboek ‘Duurzaam verpakken in de supermarkt’.

Het zichtboek geeft daarnaast inzicht in de kansen en uitdagingen die supermarkten zien op hun weg naar duurzaam verpakken. Belangrijke thema’s zijn samenwerking, communicatie met de consument, harmonisatie van het verpakkingslandschap en de relatie tussen duurzaamheid en voedselveiligheid.

Samenwerking en harmonisatie

De komende jaren werkt de supermarktbranche door om de doelstellingen uit het Brancheplan te realiseren. De branche zorgt voor een goede aansluiting met andere brancheplannen en andere branche-overstijgende initiatieven, zoals het Nederlandse Plastic Pact, dat is ondertekend door diverse supermarkten. Aandacht voor de gehele levenscyclus van de verpakking, van grondstof tot gebruik en verwerking, is daarbij essentieel.

Supermarkten pleiten voor een verdere harmonisatie van het verpakkingslandschap, op nationaal en Europees niveau. Het CBL juicht de ambitie in het Europese actieplan voor een circulaire economie toe om te streven naar een geharmoniseerd Europees model.

Monitor 2020

Eind 2020 publiceren supermarkten de resultaten van een nulmeting op de doelen uit het Brancheplan Duurzaam verpakken. Op basis van de nulmeting weten supermarkten wat zij nog moeten doen om de doelen van 2022 en 2025 te halen.