Supermarkten gaan vanaf 1 januari 2023 toch zelf blikjes inzamelen. Dat heeft het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) zojuist bekendgemaakt. Op de blikjes komt vijftien cent statiegeld. Supermarkten nemen hiermee hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zij ontvangen een adequate vergoeding voor het verwerken van de blikjes die voor een groot deel ook elders zijn gekocht.

Nieuw landelijk inzamelsysteem noodzakelijk

Omdat supermarkten de groei van retourverpakkingen niet blijvend in de winkel kunnen opvangen, wil het CBL – samen met alle stakeholders – een nieuw, landelijk inzamelsysteem opzetten waarmee in de toekomst ook andere verpakkingen en producten kunnen worden ingezameld.
Een dergelijk systeem is noodzakelijk in de transitie naar een circulaire economie.

Vanaf 31 december 2022 wordt er statiegeld ingevoerd op blikjes. In opdracht van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) werkte Stichting Afvalfonds Verpakkingen aan het opzetten van een innamesysteem voor deze statiegeldblikjes. De afgelopen tijd hebben veel partijen daarover hun zorgen geuit.

“Wij hebben de afgelopen tijd benut om met CBL en FNLI te bekijken hoe we deze zorgen weg kunnen nemen. Daartoe heeft het CBL besloten om de blikjes zelf in te zamelen in de supermarkt. Samen met alle stakeholders zal gekeken worden hoe in de toekomst een nieuw landelijk systeem kan worden opgezet waar verpakkingen en andere voor recycling geschikte stromen kunnen worden ingeleverd.” – Stichting Afvalfonds Verpakkingen