Duurzaamheid is een van de speerpunten bij de supermarktketen. Caspar Woolthuis, sinds januari 2003 als Manager Kwaliteit en Duurzaamheid verantwoordelijk voor het verder versterken van het MVO-beleid bij Super de Boer: “Consumenten willen steeds meer de herkomst van de producten weten en meer inzage in het productieproces hebben. Dit zien we ook terug in de toename van activiteiten bij de maatschappelijke organisaties in Nederland. Daarnaast vinden wij dat we hierin, als grote landelijke supermarktorganisatie, ook ons deel van de verantwoordelijkheid moeten nemen. Duurzaamheid is immers de toekomst. Sinds een aantal jaren richten we ons op de verduurzaming van de gehele keten, omdat we op deze manier echt grote slagen kunnen maken in plaats van alleen het eenvoudig toevoegen van duurzame producten.”

Verduurzaming van de keten

In 2008 zette Super de Boer succesvolle duurzame stappen. Zo is het retailconcern zeer actief op het gebied van dierenwelzijn: er wordt geen blank kalfsvlees én alleen varkensvlees van niet gecastreerde biggen ingekocht. Bovendien ontving Super de Boer het ‘Beter Leven’- kenmerk van de Dierenbescherming voor zijn Scharrelplus eieren. In 2008 introduceerde Super de Boer ook een eigen Viswijzer volgens de methodiek van Stichting De Noordzee. Ook hadden wij een voortrekkersrol in de samenwerking met diverse NGO’s, waaronder het kennisproject ‘Duurzaam in Retail’ en de coalitie ‘Duurzame Groente en Fruit’ met ondermeer Oxfam Novib en Stichting Natuur en Milieu. “Want verduurzaming van dit veelomvattende proces kunnen we als supermarktorganisatie niet alleen. Dit doen we in nauwe samenwerking met onze leveranciers én met de hulp van maatschappelijke organisaties. We gaan de dialoog aan en vormen gezamenlijk nieuwe ideeën”, aldus Caspar Woolthuis.

Ambitie

Super de Boer zet in 2009 zijn initiatieven op dit gebied voort en zoekt actief naar nieuwe mogelijkheden. “We weten wat er speelt bij onze klanten en de betrokken NGO’s. Ook in 2009 blijven we focussen op dierenwelzijn en op de toegevoegde waarde van duurzame producten en processen. Zo heeft ons gehele assortiment biologisch vlees inmiddels het ‘Beter Leven’-kenmerk met maar liefst drie sterren van de Dierenbescherming gekregen”, aldus Caspar Woolthuis. Daarnaast zet Super de Boer komend jaar fors in op het milieu; bijvoorbeeld energiebesparing door inzet van LED-verlichting en innovatieve koelmethodes. Besparing op logistieke kilometers en duurzame afvalverwerking gaan eveneens bijdragen aan een milieuvriendelijker proces.

Verslaglegging duurzaamheidsbeleid

Super de Boer behoort tot één van de slechts twaalf Nederlandse bedrijven die tot nu toe een apart duurzaamheidsverslag over 2008 hebben uitgebracht volgens en aangemeld bij het GRI. Het Duurzaamheidsverslag van Super de Boer is geschreven volgens de G3-richtlijn van het GRI en voldoet inhoudelijk aan niveau C. Super de Boer, toen nog Laurus, publiceerde in 2006 zijn eerste duurzaamheidverslag over 2005. In dit verslag wordt om deze reden gerapporteerd over de afgelopen drie jaren: 2006, 2007 en 2008.