Sunny Verghese (CEO Olam International Ltd): “Ieder bedrijf heeft invloed op eerlijk en duurzaam geproduceerd voedsel”

Ieder kopje koffie, iedere cacaoboon, nootje of rijstkorrel heeft een verhaal voordat het je kopje of bord bereikt. Dat verhaal moet in veel gevallen veranderen. Hulpbronnen raken op en veel kleinschalige koffieboeren verdienen geen leefbaar loon, terwijl er wereldwijd dagelijks meer dan 2 miljard kopjes koffie worden geconsumeerd.  

Uiteraard hebben voedsel- en agribedrijven een grote verantwoordelijkheid in de sector. Zij moeten de lokale boer ondersteunen om een eerlijk loon te kunnen verdienen. Daartoe behoort ook Olam, een toonaangevend wereldwijd voedsel- en agribedrijf. Samen met onze collega’s, onze productie- en retailklanten én zakelijk leiders buiten de sector moeten wij zorgen voor een verbeterde toeleveringsketen.  

Onze sectorverantwoordelijkheid

De circa 4,8 miljoen kleine boeren, waar Olam mee samenwerkt, verbouwen gewassen zoals cacao, koffie, cashewnoten en sesam. Veel van deze boeren wonen in kleine plattelandsdorpen, zoals in Ivoorkust, Oeganda en Ethiopië. Vaak zonder elektriciteit en stromend water, soms ontbreekt het hen ook aan goede scholing. Dit heeft directe invloed op hun landbouwopbrengsten.    

Hoewel we eenvoudigweg niet iedere lokale boer met inkomenssteunprogramma’s kunnen helpen, hebben we de afgelopen jaren, met partners als Nespresso en keurmerkorganisatie Rainforest Alliance, echt vooruitgang geboekt. We ondersteunen nu ongeveer 446.000 kleine boeren met onder andere trainingen en ondersteuning voor een betere sociale infrastructuur zoals scholen en klinieken. Neem hiervoor ons klantprogramma ‘AtSource’, dat aangeeft hoe ook klanten kunnen meewerken aan betere sociale en ecologische werkomstandigheden voor de lokale boer.  

Hoe kunt u ook bijdragen? 

Om de lokale boer een eerlijker inkomen te geven, hebben we ieders hulp nodig: juist óók van mensen buiten de sector.  

Iedere CEO, leidinggevende of manager is ten eerste ook consument die kan vragen naar duurzaam geproduceerd voedsel. Daardoor worden steeds meer bedrijven genoodzaakt hieraan te voldoen. Ook gaat duurzaam voedsel niet alleen over de smaak, maar ook om de herinnering die je er aan overhoudt. Het is ernstig dat een derde van het geproduceerde voedsel verspild wordt, terwijl dagelijks 821 miljoen mensen met honger naar bed gaan. Denk bij het consumeren aan deze boer, dan is het moeilijker om zijn harde werk in de prullenbak te gooien. 

Ten tweede hebben we bedrijven nodig die hun verantwoordelijkheid nemen in voedselzekerheid en klimaatverandering. Hoewel ondergrondse boerderijen en gigantische hightech kassen in opkomst zijn, wordt toch het grootste gedeelte van de wereldwijde voedselproductie onder de zon gekweekt. Dit voedsel wordt blootgesteld aan ziekten, plagen, overstromingen en droogte die de opgewarmde aarde kan veroorzaken. Dat betekent een grotere noodzaak dat andere sectoren hun broeikasgasemissies verminderen.

We hebben ten derde ook bedrijven nodig die vanuit consumentenbelang nieuwe oplossingen en innovaties identificeren. Zo berekende consultancybureau Accenture in 2018 dat Britse consumenten “liever goederen en diensten kopen van bedrijven die ook hun persoonlijke waarden en overtuigingen weerspiegelen”. Zij laten bedrijven die niet duurzaam ondernemen links liggen. 

Daarnaast wil ik – ten vierde – benadrukken dat ieder bedrijf vooruitgang op het gebied van duurzaamheid kan versnellen. Maak daarvoor gebruik van beschikbare begeleiding en ondersteuning. Als voorzitter van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) willen we een overgang inluiden naar een wereld, waarbij duurzame bedrijven succesvoller kunnen zijn. Dit programma voeren we uit met 200 toonaangevende bedrijven, zoals Nestlé, Unilever, Santander, Toyota en Microsoft. 

Besef daarnaast tot slot dat bedrijven er niet alleen voor staan. Neem het Sustainable Rice Landscapes Initiative dat WBCSD-bedrijven bijvoorbeeld toegang biedt tot financiële ondersteuningsprogramma’s, rijstonderzoek, experts of de Voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. 

We spreken met elkaar veel over eerlijke en duurzame handel, waarbij ook het bedrijfsleven een rol heeft in het behoud van onze planeet. Daarom wil ik alle bedrijven vragen na te denken hoe zij direct of indirect invloed kunnen hebben op een eerlijk leven voor de hardwerkende boer die ons eten verbouwt. Help ons met nadenken over een gezamenlijke toekomst.

Sunny Verghese, CEO Olam International Ltd 

 

 

Share Button