Kort verslag:

Het congres werd geopend door Gerard Keijzers, hoogleraar duurzaam ondernemen bij de Universiteit van Nyenrode. Hij fungeerde als dagvoorzitter.

wijffels‘s-ochtends stond het SER Advies over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) centraal. De heer Wijffels, voorzitter van de SER gaf een toelichting over dit advies. Vervolgens gaf de heer Ybema, staatssecretaris van EZ, inzicht in de inhoud van het concept-kabinetsstandpunt in voorbereiding. Hij wil het kabinet 5 actiepunten voorstellen:
1) verbeteren van de informatievoorziening over MVO door het oprichten van een kennis- en informatiecentrum
2) het bevorderen van de transparantie en openheid van bedrijven en NGO’s op het gebied van MVO
3) het versterken van MVO-bewustzijn via werknemers en werkgevers, bijvoorbeeld via CAO-onderhandelingen
4) het verankeren van MVO bij de overheid, bijvoorbeeld via het inkoop- en kredietbeleid.
5) het strafbaar maken van milieudelicten in het buitenland door Nederlandse bedrijven.

plenairDe heren Koenders (lid Tweede Kamer voor de PvdA), Tummers (directeur Unilever Nederland) en Kemps (directeur Amnesty Nederland) gaven hun reacties en visie op het SER-advies. Vervolgens volgde een debat hierover onder leiding van Marleen Janssen-Groesbeek.

Het ochtendprogramma werd afgesloten met een lezing van mw. Sexton, chief executive van het Institute of Social and Ethical Accountability. Zij schetste de ontwikkeling van nieuwe standaarden op het gebied van duurzaam ondernemen zoals de SA8000, de AA1000 en het Global Reporting Initiative (GRI). Tevens werd de Nederlandse vertaling van de AA1000 geintroduceerd.

paul baansabot

 

 

 

 

 

Het middagprogramma begon met lezingen van 2 internetgoeroe’s: Paul Baan (Noaber Foundation) en Dick Sabot (Eziba.com, USA). Zij gaven een beeld van de mogelijke inzet van ICT ten behoeve van een duurzamere wereld.

Het congres werd afgesloten met een tweetal parallelsessies. De ene sessie behandelde diverse wijkgerichte projecten van bedrijven op het gebied van allochtonen en leefbaarheid.
In de andere sessie gaven Nutreco en DSM een beeld van hun beleid en acties t.a.v. duurzaam ondernemen en gaf de financiële wereld bij monde van de heren Dijkstra (SNS Asset Management) en Kleeven (ING Investment Management) hun reactie hierop.

Gedurende de pauzes konden de congresdeelnemers een bezoek brengen aan de informatiemarkt waar 16 instellingen die actief zijn op het gebied van duurzaam ondernemen zich presenteerden.