DWA heeft het certificaat MVO prestatieladder Niveau-3 behaald. Het certificaat staat voor een praktische invulling van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De MVO-prestatieladder is geïnspireerd op de ISO 26000 en ondersteunt de Sustainable Development Goals van de VN.

Hoewel verantwoord ondernemen al jaren in de DWA-genen zit, is in 2021 de basis gelegd voor het MVO-managementsysteem. Dit systeem met de PDCA-cyclus zorgt ervoor dat we binnen DWA een vaste structuur voor MVO hebben. Het uitgangspunt hierbij is dat MVO aansluit bij onze organisatieonze praktijk en onze medewerkers. Ook borgen we dat MVO continue aandacht krijgt en wordt meegenomen in de jaarlijkse verbetercyclus.

Practice what we preach

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is verweven in het doen en laten van DWA. Uitgaande van het principe practice what you preach maken concrete MVO-doelstellingen deel uit van onze organisatie. Sinds de start van onze organisatie in 1986 heeft DWA altijd oog gehad voor het MVO-denken. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons dus vanzelfsprekend. Het is een voorwaarde dat, als je onderneemt, dit ook maatschappelijk verantwoord gebeurt. DWA wil nadrukkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen en daar ook verantwoording over afleggen.

Door alle medewerkers en in het bijzonder het MVO-kernteam is hard gewerkt om het MVO-managementsysteem te implementeren.
Jaap Dijkgraaf, algemeen directeur bij DWA: “We zijn er trots op, het staat als een huis en het onderbouwt het belang van onze missie. Het managementsysteem fungeert ook als spiegel voor ons morele kompas, waarbij het begrip rentmeesterschap leidend is. Het maakt ons ook kwetsbaar, want via de audits van de MVO-prestatieladder nodigen we uit tot reflectie. Reflectie die ons helpt om nog betere keuzes te maken en nog beter te anticiperen op dat wat we maatschappelijk verantwoord vinden.”